Urodził się: 10 sierpnia 1815 roku (czwartek) w Warszawie

 

Rodzice:

- Jan Gottlieb Wilhelm Beyer (1778-1819)

- Henrietta Sophia Maria Minter (1782-1855)

 

Rodzeństwo: (2)

- Wilhelm Stanisław (1813-1874)

- Karol Adolf (1818-1877)

 

Żona:

- Joanna Zofia Hauschild (1819-1898)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (1)

- Jan (1840-1880)

 

Rozwód: 17 kwietnia 1855 roku (wtorek) wyrokiem Sądu

                   Konsystorskiego Ewangelicko-Reformowanego

                   w Warszawie

Zmarł:  24 listopada 1855 roku (sobota) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym

                           w Warszawie  kw. E, rząd 3, nr 13

 

Drugie dziecko Jana i Henrietty.

 

Był synem malarki Henryki z Minterów.

Do zamknięcia uczelni przez władze carskie (1831) uczęszczał wraz z bratem Karolem Adolfem, do Liceum Warszawskiego.

 

Rachmistrz w Urzędzie Loterii Królestwa Polskiego.

 

 

 


 

Źródła: