Urodziła się: 4 sierpnia 1860 roku (sobota) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Karol Adolf Beyer (1818-1877)

- Joanna Zofia Hauschild (1819-1898)

 

Rodzeństwo: (5)

przyrodnie z pierwszego małżeństwa matki: (1)

- Jan (1840-1880)

rodzone: (4)

- Karol Ludwik (1857-1888)

- Jadwiga Anatolia (1861-?)

- Kazimierz Cyryli (1861-?)

- Joanna (?)

 

Mąż: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Drugie dziecko Karola a trzecie Joanny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    duplikat ASC

 

 

Rok 1860, 2 listopada (piątek)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1860, strona , numer aktu 2472

 

Działo się w Warszawie w Parafii Śgo Krzyża dnia drugiego Listopada tysiąc osiemset sześćdziesiątego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Karol Beyer Fotograf lat czterdzieści dwa mający w Warszawie pod numerem trzysta osimdziesiąt dziewięć, przy ulicy Krakowsskie Przedmieście zamieszkały, w obecności Wilhelma Stanisława Beyer Obywatela, lat czterdzieści ośm, i Teodora Chrzęńskiego Urzędnika Heroldyi lat trzydzieści dziewięć mających w Warszawie zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego dnia czwartego Sierpnia roku bieżącego o godzinie dziewiątej rano z jego małżonki Joanny z Hauszildów lat trzydzieści dziewięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Śm w dniu wczorajszym odbytym nadano imiona Marya Anna, rodzicami jej chrzestnymi byli Wilhelm Beyer z Anną Chrzęńską — za przyczynę opóźnienia aktu ojciec podał słabość swoją — Akt ten przeczytany ojcu i świadkom, przez Tychże i Nas podpisanym został. —

 

        (-) Karol Beyer   (-) Wilhel.Stanisław Beyer   (-) Teodor Chrzęński

                                          (-) X. Łuniewski Prefekt

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,