Urodziła się: 21 września 1907 roku (sobota) w Kaliszu

                            (chrzczona par. pw. Św. Józefa)

Rodzice:

- Teofil Eugeniusz Boretti (1860-1910)

- Stefania Janina Rosochacka (1877-1941)

 

Rodzeństwo: (1)

- Janina (1906-1993)

 

Mąż:

- Jerzy Tadeusz Wesołowski (1907-1999)

 

Ślub: 11 lipca 1937 roku (niedziela) w Kościele pw. Najświętszego

             Zbawiciela w Warszawie

Dzieci: (4)

- Halina Maria (1938)

- Jerzy Stefan (1939)

- Marta (1945)

- Mariusz Stefan (1950)

 

Zmarła: 5 czerwca 2002 roku (środa) w Olsztynie

 

Pochowana: na Cmentarzu w Olsztynie ul. Poprzeczna

                           G40/3/35

 

Drugie dziecko Teofila Eugeniusza i Stefanii.

 

  

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1908, 26 czerwca (piątek)

Kościół Parafialny Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu

Księga Chrztów, Tom z roku 1908, strona 622, numer aktu 216

 

 

Odbyło się w mieście Kaliszu trzynastego /: dwudziestego szóstego czerwca tysiąc dziewięćset ósmego roku o piątej po południu. Zjawił się Teofil Boretti czterdziesto cztero letni technik z Kalisza w obecności Księdza Ludwika Grzmielewskiego trzydziesto dwu letniego i Jana Stańczaka czterdziesto letniego organisty obydwóch z Kalisza i przedstawił nam niemowlę żeńskiej płci urodzone w Kaliszu  ósmego /: dwudziestego pierwszego września zeszłego roku o drugiej godzinie rano z jego żony Stefanii Janiny z Rosochackich dwudziesto dziewięcio letniej. Niemowlęciu temu przy Chrzcie Świętym dano imiona Halina Stefania, a chrzestnymi byli Ksiądz Stanisław Walichnowski i Anna Jakubowicz. Akt ten był przeczytany z Nami i Nimi podpisany.

 

       Urzędnik stanu cywilnego       (-) Ksiądz - podpis nieczytelny

 

 

Absolwentka LO w Zakopanem (1929)

Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, Wydział Stomatologi (1935)

 

W 1937 roku zamieszkała w Międzylesiu, gdzie pracowała jako lekarz-dentysta [1]

 

15 lipca 2015 roku uchonorowana tytułem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata foto

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - info z aktu slubu,

 

Źródła:

 

- Archiwum Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu,