Urodził się: ok. 1801 roku [1] w Łodzi

 

Rodzice:

- Józef Makowski (1777-1837)

- Helena Kożuszek (1774-1831)

 

Rodzeństwo: ()

- Antoni (1809-?)

- Agnieszka (1810-1818)

- Julianna (1812-1814)

 

Żona:

- Teressa Suchecka (1803-1879)

 

Ślub: 23 listopada 1826 roku (czwartek) w Kościele pw. Panny Maryi

            w Łodzi

Dzieci: (12)

- Antonina (1827-?)

- Felix (1829-1832)

- Zuzanna (1830-1832)

- Julianna (1832-?)

- Marianna (1835-1837)

- Katarzyna (1836-1839)

- Józef (1838-1896)

- Agnieszka (1840-1852)

- Antoni (1843-1888)

- Zofia (1845-1845)

- Jan (1847-1893)

- Marianna (1850-1851)

 

Zmarł: 10 marca 1878 roku (niedziela) w Łodzi

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Józefa i Heleny.

 

W 1826 roku czeladnik tokarski.

Powstaniec z 1830 roku.

Po powstaniu w celu uniknięcia aresztowania zmienia nazwisko na Daszkowski.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:

 

 

Rok 1826, 23 listopada (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Łodzi

Księga Ślubów, Tom z roku 1826, strona 68, numer aktu 37

 

37 Łódź. Działo się w Mieście Łodzi dnia dwudziestego trzeciego listopada Tysiąc Osimset dwudziestego Szóstego roku o godzinie czwartej popołudniu.

 

Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Adama Lipińskiego Rolnika lat Czterdziesci dziewięć i Jakuba Niebelskiego Rolnika lat Czterdzieści dwa liczących w mieście Łodzi zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Antonim Makowskim młodzianem Czeladnikiem Tokarskim w Mieście Łodzi zamieszkałym narodzonym z Józefa i Heleny Małżonków Makowskich tamże zamieszkałych lat dwadzieścia cztery mającym, a Panną Teresą Córką Wincentego i Agnieszki Małżonków Sucheckich w Mieście Łodzi zamieszkałych lat dwadzieścia dwa liczącą tu w Łodzi zrodzoną i przy rodzicach zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi w dniach dwudziestym dziewiątym października piątym i dwunastym listopada roku bieżącego, w Parafii Łódzkiej . Jakoteż i zezwolenie obecnych Aktowi Małżeństwa Rodziców nowoZaslubionych. Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż niezawarli umowę przedślubną. Akt ten Stawajacym i Świadkom przeczytany i przez nas podpisanym został. Stawajacy i Świadkowie pisać nie umieją.

 

                                                                 X. Józef Kruger

 

 

 

 


 

Przypisy: 

 

[1] - rok  urodzenia wynika z uśrednienia wieku podanego w akcie ślubu nr 37/1826

         (24 lata) z wiekiem podanym w akcie zgonu nr /1878 (78 lat),