Urodził się: 19 lutego 1924 roku (wtorek) w Ozorkowie

                         (par. i gm. Ozorków, pow. zgierski)                          

Rodzice:

- Jeziorny (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: (?)

 

Żona:

- Halina "biała" Boretti (1921-1980)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (1)

- Ewa (1959)

 

Zmarł: 3 marca 1983 roku (czwartek) w Łodzi

 

Pochowany: na Cmentarzu Komunalnym "ZARZEW" w Łodzi

                           (kw. VIII, rząd 4, p. 10)

 

? dziecko ?