Urodził się: 16 marca 1861 roku (sobota) w Jawoszowcach

                         (par. i gm. Iszczołna, pow. lidzki)

Rodzice:

- Michał Sierko (?)

- Helena Jocz (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

- Marianna Więcko (1864-?) [1]

 

Ślub: 13 listopada 1892 roku (niedziela) w Kościele pw.

             Św. Aleksandra w Suwałkach

Dzieci: (?)

- Józef (1894-?)

- Piotr (1894-?)

- Kazimierz (1896-1977)

- Janina (1898-?)

- Władysław (1900-?)

- Stefania (1902-1963)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Macieja i Rozalii.

 

Feltfebel (Sierżant) 19 Pułku Strzelców w Suwałkach

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - urodzona 19 listopada 1864 roku (sobota) we wsi Zielone Kamedulskie,

         akt chrztu nr 557/1864 Parafia Suwałki,

         córka Antoniego Więcko (?) i Heleny Żukowskiej (1838-1913)