Urodziła się: 30 listopada 1914 roku (poniedziałek) w Warszawie

                           (chrzczona par. pw. Św. Barbary)

Rodzice:

- Alfons Bonifacy Boretti (1882-1952)

- Anna Bogusława Stefania Hawliczek (1892-1914)

 

Rodzeństwo: (1)

- Maria Lila (1911-1974)

 

Mąż:

- Jan Kazimierz Ozorowski (1911-1985)

 

Ślub: 1941 roku w Kościele pw. Św. Aleksandra

             w Warszawie

Dzieci: (1)

- Jerzy Bogusław (1945)

 

Zmarła: 9 października 2010 roku (sobota) w Poznaniu

 

Pochowana: 21 października 2010 roku (czwartek) na Cmentarzu

                           Junikowskim w Poznaniu - pole 31, kw. 1, rząd 7, g. 3

 

Drugie dziecko Alfonsa i Anny.

 

 

Po I wojnie światowej wraz rodziną zamieszkała w Miechowie (woj. małopolskie), tutaj pobierała pierwsze nauki jak to w tamtych czasach bywało w domu.

 

W 1926 roku ojciec wysłał ją wraz z siostrą do Radomia do znanego 8-klasowego Gimnazjum Żeńskiego Marii Gajl (obecnie III LO), mieszczącego się przy ulicy Długiej 19 (teraz Traugutta 44).

W 1926 roku będąc uczennicą w/w gimnazjum podpisała Polską Deklarację o Podziwie i Przyjaźni z okazji 150-lecia USA. [1] (patrz foto)

 

Za namową rodziny, także wraz z siostrą rozpoczęła naukę w słynnej szkole Cezaka, Państwowej Koedukacyjnej Szkole Handlowej w Zgierzu, którą ukończyła w 1932 r.

 

Po rocznej nauce na Uniwersytecie w Krakowie, przeniosła się do Poznania, gdzie studiowała na Wydziale Ekonomicznym miejscowego Uniwersytetu (1934-1938).

 

W okresie II wojny światowej przebywała w Warszawie, pracując od 1938 roku w Banku "VESTA".

 

Od 1942 r. mieszkała wraz z mężem Janem w Starachowicach.

Tutaj 2 marca 1945 roku urodziło się jej jedyne dziecko, syn Jurek.

 

W latach 50-tych otrzymuję posadę Dyrektora w Banku w Szubinie (pow. nakielski).

 

Ostatnio mieszkała w Poznaniu

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - www.genealodzy.pl