Urodził się: 14 maja 1882 roku (niedziela) w Mińsku Litewskim

                          (par. i miasto gubernialne, dzisiaj stolica Białorusi)

Rodzice:

- Wincenty Franciszek Boretti (1859-1932)

- Anastazja Anna Tworkowska (1856-1929)

 

Rodzeństwo: (7)

- Józefa (1879-1965)

- Anna "Andzia" (1884-1964)

- Zofia (1886-1978)

- Alfred (1890-?)

- Wacław (1891-1962)

- Jadwiga (1894-1979)

- Stefan (1899-1970) 

 

Żona: (3)

1. Anna Bogusław Stefania Hawliczek (1892-1914)

 

Ślub: 23 lipca 1910 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Andrzeja

            we Lwowie

Dzieci: (2)

- Maria Lila (1911-1974)

- Janina Anna Krystyna (1914-2010)

 

2. Regina (?) [1]

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: brak

 

3. Alina Henryka Podczaska (1904-1990) [2]

    

Ślub: 22 października 1941 rok (środa) w Radomiu

 

Dzieci: brak

 

Zmarł: 9 lutego 1952 roku (sobota) w Radomiu

 

Pochowany: na Cmentarzu w Radomiu-Borki ul. Limanowskiego

                           kw. 4b/15/23, grób 945   - grobowiec rodzinny

                           ekshumowany i przeniesiony do grobu rodziny

                           Podczaskich

                           kw. 12A/2/15, grób 18848

 

Drugie dziecko Wincentego i Anastazji.

 

Lekarz weterynarii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1882, 8 września (piatek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Mińsku Litewskim

Księga Chrztów, Tom z roku 1882, arkusze 254 i 255, numer aktu 115

 

Działo się ósmego września tysiąc osimset osiemdziesiątego drugiego roku, dnia ósmego września ochrzcił wikary rzymskokatolickiego Ostrobramskiego kościoła parafialnego we Wilnie. ks. Stefan Raczkowski, magister Teologii, niemowlę imionami Alfons Bonifacy z wszystkimi obrzędami sakramentu, syna prawowitych małżonków Szlachcica Wincentego i Anastazji z Tworkowski Boretti'ch, urodzonego czternastego maja tegoż roku w mieście Mińsku, parafii pod wezwaniem Panny Maryi. Chrzestnymi rodzicami byli Generałmajor Pankreacy Boretti z szlachcianką Anną Tworkowską, córką Wincentego.

 

 

Studia na Wydziale Weterynarii ukończył w Dorpacie na słynnym Uniwersytecie założonym w 1632 roku przez króla Szwecji Gustawa II Adolfa.

Uniwersytet ten wówczas był bardzo prestiżowym.

Jakoże znajdował się poza granicami Polski, wtedy w Rosji (dzisiaj Estonia), dyplom nostryfikował na Uniwersytecie we Lwowie.

 

Studiując we Lwowie poznał swoją żonę Annę Hawliczek.

 

Oryginalny Akt Ślubu nr 1:   pierwopis Kościelny

 

We Lwowie urodziła im się pierwsza córka Maria.

 

Pierwsza żona niestety zmarła przy porodzie drugiej córki i jest pochowana w grobie rodzinnym ze strony jego matki na warszawskich Powązkach.

 

W okresie I wojny światowej był zmobilizowany i przebywał na froncie.

 

Po I wojnie początkowo osiedlił się w Miechowie (woj. małopolskie) gdzie praktykował weterynarię.

 

Następnie około 1927 roku przenosi się z całą rodziną do Radomia, gdzie mieszkała już rodzina jego stryja Antoniego Boretti.

 

Tutaj w Radomiu zostaje powiatowym lekarzem weterynarii.

 

Jeszcze przed II wojną nabywa w Radomiu od znanego twórcy SIMP-u kamienicę, która do roku 2010 była jeszcze w rękach rodziny.

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - urodzona

[2] - urodzona 1904 roku w Radomiu,

         akt chrztu nr 1046/1904 Parafia pw. Św. Jana Chciciela w Radomiu,

         córka Wacława Ludwika Michała Podczaskiego (1865-?)

         i Heleny Celiny Chrzanowskiej (1884-1951)