Urodził sie: 29 grudnia 1891 roku (wtorek) w Kaliszu [1][2]

                         (chrzczony par. pw. Św. Józefa)  

Rodzice:

- Wincenty Franciszek Boretti (1859-1932)

- Anastazja Anna Tworkowska (1856-1929)

 

Rodzeństwo: (7)

- Józefa (1879-1965)

- Alfons Bonifacy (1882-1952)

- Anna "Andzia" (1884-1964)

- Zofia (1886-1978)

- Alfred (1890-?)

- Jadwiga (1894-1979)

- Stefan (1899-1970) 

 

Żona:

-Antonina Matylda Szypowska (1897-1988)

 

Ślub: 28 marca 1921 roku (poniedziałek) w Kościele pw.

            Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Męczennicy w Zgierzu 

Dzieci: (2)

- Halina "czarna" (1922-2004)

- Wiesław Wacław (1925-2010)

 

Zmarł: 29 kwietnia 1962 roku (niedziela) w Łodzi

 

Pochowany: na Cmentarzu Św. Józefa w Łodzi

                           - w grobie rodzinnym ( kw. 24, l. 7, gr. 1 )

 

Szóste dziecko Wincentego i Anastazji.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny [1]     wtóropis ASC [2]

 

 

Rok 1892, 27 kwietnia (środa)

Kościół Sanktuarium pw. Św. Józefa w Kaliszu

Księga Chrztów, Tom z roku 1891, strona 74, numer aktu 92

 

Odbyło się w mieście Kaliszu, piętnastego /: dwudziestego siódmego:/kwietnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego drugiego roku o drugiej godzinie po południu. Zjawił się Wincenty Boretti fotograf z Kalisza trzydziesto trzy letni w obecności Walentego Muszyńskiego sześćdziesięcio sześcio letniego i Jakuba Pałenckiego czterdziesto pięcio letniego oboje kościelni urzędnicy z Kalisza i przedstawił Nam niemowlę męskiej płci, oświadczając że ono urodziło się w Kaliszu siedemnastego /:dwudziestego dziewiątego:/Grudnia minionego roku o godzinie siódmej rano z prawomocnej jego żony Anastazji z Tworkowskich trzydziesto dwu letniej. Niemowlęciu temu przy Chrzcie Świętym sprawowanym przez Nas dnia dzisiejszego nadano imię Wacław, a podającymi go byli [Eugeniusz Druet] i Elżbieta Druet. Akt ten sporządzono aby krewnym oznajmić i świadkom niepiśmiennym przeczytać, zapisane Przez Nas sporządzone i stawającym przedstawione.

 

                                                                      (-) Ksiądz  (podpis nieczytelny)

                      (-) Wintenty Boretti

 

Na marginesie po lewej stronie jest napisane:

[ imię i nazwisko w nawiasie kwadratowym zniszczyć, powinno być Teofil Boretti poświadcza W.Boretti (podpis) ]

 

 

 

Do 1914 r. mieszkał w Kaliszu i tu skończył szkoły podstawowe i średnie.

 

W czasie I wojny światowej walczył w Legionach Polskich, lecz ze względu na chorobę w krótkim czasie musiał przejść do rezerwy.

 

Ukończył Akademię Rolniczą w Dublinie.

 

Praktykował w różnych folwarkach i majątkach m.in. w Żerominie k/Tuszyna  w roku 1919 (patrz foto)

 

Administrował majątek Kazimierz k/Lutomierska.

 

W 1921 roku pobrał się z Antoniną z Szypowskich córką nadleśniczego ze Zgierza.

Przeniósł sie wtedy do Lućmierza k/Zgierza gdzie administrował majątek Zarembów.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny [3]

 

 

Rok 1921, 28 marca (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Męczennicy w Zgierzu

Księga Ślubów, Tom z lat 1921-1922, strona 121, numer aktu 50

 

Zgierz. Boretti Wacław z Antoniną Matyldą Szypowską.

Działo się w mieście Zgierzu dnia dwudziestego ósmego Marca tysiąc dziewięćset dwudziestego pierwszego roku, o godzinie drugiej popołudniu. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków: Karola Szypowskiego, lat pięćdziesiąt trzy i Alfonsa Borettiego, lat trzydzieści siedem mających, zamieszkałych w Zgierzu w dniu dzisiejszym zostało zawarte religijne małżeństwo między: Wacławem Boretti, kawalerem, synem Wincentego i Anastazji z Tworkowskich, małżonków Boretti, zamieszkałych w Miechowie ziemi Kieleckiej, urodzonym w Kaliszu, Administratorem w majątku parafji Kazimierz powiatu Łódzkiego, lat dwadzieścia dziewięć mającym i Antoniną Matyldą Szypowską, panną, córką Stefana i Giermany z Kałuskich, małżonków Szypowskich, zamieszkałych w Zgierzu, urodzoną w Hucie Krzeszowskiej, ziemi Lubelskiej i w Zgierzu zamieszkałą przy rodzicach, lat dwadzieścia dwa mającej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, ogłoszone w parafjalnych Kościołach, Zgierskim i Kazimierskim; dwunastego, dziewiętnastego i dwudziestego szóstego grudnia, roku zeszłego w Zgierzu zaś szóstego, trzynastego i dwudziestego Marca roku bieżącego. Małżonkowie oświadczają iż umowy przedślubnej nie zawarli. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Obrzędu religijnego dopełnił Ksiądz Kazimierz Zasiedliński Wikariusz Parafji Zgierskiej. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany i podpisany został.

 

                                                                              (-) Ks. K.Zasiedliński

(-) Wacław Boretti         (-) Antonina Matylda Szypowska

(-) K. Szypowski              (-) A.Boretti

 

 

 

Około 1922 roku wydzierżawił folwark Grala k/Skórca, gdzie gospodarował przez ok. 10 lat.

Tu urodziło się mu drugie dziecko Wiesław.

W latach 30-tych po światowej recesji i plajcie gospodarstwa w Grali , przeprowadził się z całą rodziną do Kochanówki k/ Łodzi, gdzie pracował jako zarządca gospodarstwa rolnego oraz jako inkasent w Szpitalu z pensą 250 zł.

 

Póżniej zakupił dom w pobliskim Romanowie.

Romanów 1936 r.

 

 

Choroba sprawiła, że musiał zrezygnować z zamieszkiwania w pięknym, ale wilgotnym Romanowie i już będąc na emeryturze w 1957 roku przenieść się do Łodzi.

 


 

Źródła: 

 

[1]  - Archiwum Kościoła Św. Józefa w Kaliszu,

[2]  Archiwum Państwowe w Kaliszu,

[3]  - Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi,