Urodził się: 12 marca 1925 roku (czwartek) w Grali

                         (par. i gm. Skórzec, pow. siedlecki)

Rodzice:

- Wacław Boretti (1891-1962)

- Antonina Matylda Szypowska (1897-1988)

 

Rodzeństwo: (1)

- Halina "czarna" (1922-2004)

 

Żona: (2)

1. Aleksandra Brzezińska (1935-1996)

 

Ślub: 25 grudnia 1955 roku (niedziela) w Kościele pw.

            Św. Krzyża w Łodzi

Dzieci: (1)

- Jerzy Maria (1957)

 

2. Alina Biernacka (1928-2018)

 

Ślub: (?) 1967 roku w Łodzi

 

Dzieci: brak

 

Zmarł: 16 kwietnia 2010 roku (piątek) o godzinie 2:10 w Łodzi

 

Pochowany: 21 kwietnia 2010 roku na Cmentarzu Św. Józefa

                           w Łodzi  - w grobowcu rodzinnym ( kw. 24, l. 7, gr. 2 )

 

Drugie dziecko Wacława i Antoniny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1925, 7 kwietnia (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Skórcu

Księga Chrztów, Tom z roku 1925, strona , numer aktu 162

 

Działo się w wsi Skórzec, dnia piętnastego sierpnia roku tysiąc dziewięćset dwudziestego piątego godzinie pierwszej po południu. Stawił się Wacław Boretti lat trzydziestu dwu, ziemianin ze wsi Grala, w obecności Tadeusza Janczewskiego z Warszawy i Euzebiusza Millera, urzędnika z Zgierza, obu pełnoletnich i okazał Nam dziecię płci męskiej, urodzone we wsi Grala, dnia dwunastego marca roku bieżącego o godzinie jedenastej w nocy, z jego małżonki Antoniny z Szypowskich lat dwudziestu trzech. Dziecięciu temu na chrzcie świętym udzielonym w dniu dzisiejszym przez księdza Władysława Mroczka nadano zostało imię Wiesław Wacław, a rodzicami chrzstnymi byli Euzebiusz Miller i Józefa Boretti. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez Nas i przez stawającego wraz z drugim świadkiem podpisany został. -

 

                                               (-) Ksiądz  Kaz. Bronikowski

                      (-) Wacław Boretti

                                                         (-) E.Miller

 

 

 

Okres niemowlęcy i wczesne dzieciństwo spędził w Grali, gdzie jego ojciec dzierżawił folwark.

 

Około 1929 roku przenosi się z całą rodziną do Kochanówki pod Łodzią.

Pierwsze nauki pobiera w Gimnazjum Salezjańskim w Łodzi.

 

Jeden z ostatnich Borettich, który pozostał wierny tradycji przodków i zajmował się budownictwem.

 

 

 


 

Źródła: 

 

Archiwum Kościelne w Skórcu,