Urodziła się: 17 stycznia 1922 roku (wtorek) w Zgierzu

                            (par. Św. Katarzyny, miasto powiatowe)

Rodzice:

- Wacław Boretti (1891-1962)

- Antonina Matylda Szypowska (1897-1988)

 

Rodzeństwo: (1)

- Wiesław Wacław (1925-2010)

 

Mąż:

- Mieczysław Kondziński (1919)

 

Ślub: 1 czerwca 1948 roku (wtorek) w Łodzi

 

Dzieci: (1)

- Tomasz (1952-2006)

 

Zmarła: 23 marca 2004 roku (wtorek) w Łodzi

 

Pochowana: na Cmentarzu Św. Józefa w Łodzi

                           - w grobowcu rodzinnym ( kw. 24, l. 7, gr. 1 )

 

Pierworodne dziecko Wacława i Antoniny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1922, 4 czerwca (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Męczennicy w Zgierzu

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1922, strona , numer aktu 284

 

Zgierz. Boretti Halina

Działo się w mieście Zgierzu dnia czwartego czerwca tysiąc dziewięćset dwudziestego drugiego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Wacław Boretti, lat trzydzieści, agronom ze Zgierza w obecności Romana Konopskiego, lat trzydzieści i Euzebjusza Millera, lat dwadzieścia osiem, buchaltera ze Zgierza i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Zgierzu dnia siedemnastego stycznia roku bieżącego o godzinie drugiej po południu z jego małżonki Antoniny z Szypowskich, lat dwadzieścia trzy mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię: Halina, a rodzicami jego chrzestnymi byli: Alfons Boretti i Gabryela Szypowska. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany i podpisany.

                                                                                                   (-) Ks.nieczytelny

 

   (-) R.Konopski          (-) W.Boretti         (-) E.Miller

 

 

Ukończyła szkołę Sczanieckiej w Łodzi (1939).

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Łódzkiej,