Urodziła się: 15 października 1894 roku (poniedziałek) w Kaliszu

                            (chrzczona par. pw. Św. Józefa)

Rodzice:

- Wincenty Franciszek Boretti (1859-1932)

- Anastazja Anna Tworkowska (1856-1929)

 

Rodzeństwo: (7)

- Józefa (1879-1965)

- Alfons Bonifacy (1882-1952)

- Anna "Andzia" (1884-1964)

- Zofia (1886-1978)

- Alfred (1890-?)

- Wacław (1891-1962)

- Stefan (1899-1970)

 

Panna

 

Zmarła: 15 marca 1979 roku (czwartek) w Poznaniu

 

Pochowana: na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu

                           ( pole 31, kw. 1, rząd 7, g. 3 )

 

Siódme dziecko Wincentego i Anastazji.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny    wtóropis ASC

 

 

Rok 1895, 13 lipca (sobota)

Kościół Parafialny Sanktuarium pw. Świętego Józefa w Kaliszu

Księga Aktów Chrztów z roku 1895, strona 347 (89 Tom 18/I), numer aktu 177

 

Odbyło się w Kaliszu pierwszego /: trzynastego lipca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego piątego roku o trzeciej po południu. Zjawił się Wincenty Boretti fotograf z Kalisza urodzony w Warszawie, trzydziesto sześcio letni, w obecności Jakuba Bernacika czterdziesto pięcio letniego i Józefa Nawrockiego czterdziesto sześcio letniego obydwóch robotników z Kalisza, i przedstawił Nam niemowlę żeńskiej płci urodzone w Kaliszu trzeciego /: piętnastego października minionego roku o jedenastej godzinie rano z prawomocnej jego żony Anastazji z Tworkowskich trzydziesto pięcio letniej. Niemowlęciu temu przy Chrzcie Świętym sprawowanym przez nas nadano imię Jadwiga, a chrzestnymi byli: Antoni Boretti i Józefa Boretti. Akt ten sporządzono aby krewnym oznajmić i świadkom niepiśmiennym przeczytać, zapisane Przez Nas sporządzone i stawającym przedstawione.

 

(-) Wincenty Boretti                      (-) Ksiądz - Michał nieczytelnie

 

 

Po powstaniu warszawskim przeniosła się z Warszawy do Koła wraz z siostrą Zofią, gdzie zamieszkała w willi przyjaciółki Zofii.

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Kaliszu,

- Archiwum Kościoła Św. Józefa w Kaliszu,