Urodziła się: 15 kwietnia 1856 roku (wtorek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Aleksandra)

Rodzice:

- Wincenty Jan Tworkowski (1807-1892)

- Anna Magdalena Jedicke (1820-1887)

 

Rodzeństwo: (9)

- Magdalena Salomea (1837-1893)

- Jan Felix (1839-1847)

- Rozalia Emilia (1841-1896)

- Amelia Sabina (1843-?)

- Wincenty Rafał (1845-1870)

- Tomasz Władysław (1848-1885)

- Franciszka Anna (1850-1850)

- Józef Paulin (1851-1903)

- Ewa Anna (1853-?)

 

Mąż:

- Wincenty Franciszek Boretti (1859-1932)

 

Ślub: 1 października 1880 roku (piątek) w Kościele pw. Św. Krzyża

             w Kalwarii Wileńskiej   (dzielnica Wilna)

Dzieci: (8)

- Józefa (1879-1965)

- Alfons Bonifacy (1882-1952)

- Anna "Andzia" (1884-1964)

- Zofia (1886-1978)

- Alfred (1890-?)

- Wacław (1891-1962)

- Jadwiga (1894-1979)

- Stefan (1899-1970) 

 

Zmarła: 13 czerwca 1929 roku (czwartek) w Radomiu

 

Pochowana: na Cmentarzu w Radomiu-Borki   ul. Limanowskiego                            kw. 4b/15/23, grób 945   - grób rodzinny

 

Dziesiąte dziecko Wincentego i Anny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1856, 14 maja (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1854-1857, strona 620/104, numer aktu 207

 

Działo się w Warszawie w Parafij Świętego Aleksandra dnia czternastego Maja tysiąc osiemset piędziesiąt szóstego roku o godzinie siódmej wieczorem. - Stawił się Wincenty Tworkowski Obywatel lat pięćdziesiat mający tu w Warszawie przy Ulicy Czerniakowskiej w domu własnym pod liczbą dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zamieszkały, w obecności Świadków Pawła Kozierskiego Obywatela lat pięćdziesiąt ośm i Napoleona Dziakońskiego Pisarza prywatnego lat czterdzieści dziewięć mających obydwóch tu w Warszawie pierwszego przy Ulicy Nowyświat pod liczbą tysiąc dwieście czterdzieści pięć drugiego zaś przy Ulicy Brackiej pod liczbą tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt zamieszkałych, i okazał Nam Dziecię płci żeńskiey urodzone w jego zamieszkaniu dnia piętnastego kwietnia roku bieżącego o godzinie trzeciej po południu z Niego i jego Małżonki Anny z Jedyków lat trzydzieści pięć mającej. - Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez Księdza Pawła Rzewuskiego tutejszego Wikariusza odbytym nadane zostały Imiona Anastazya Anna, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli rzeczony Paweł Kozierski i Magdalena Tworkowska Babka Nowonarodzoney. Meldunek spóźniony dla Zatrudnień Ojca. Akt ten Stawającemu i Świadkom przeczytany został podpisany. -

                                           (-) Ksiądz Mateusz Naruszewicz Kanonik

                                                 Dziekan, Sędzia Pokoju i Proboszcz

 

  (-) Wincenty Tworkowski          (-) Paweł Kozierski        (-) N.Dziakoński

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC 

 

W Kaliszu Anastazja udzielała się społecznie.

Na przełomie wieków powstało słynne przez całe lata Kaliskie Towarzystwo Cyklistów.

Na terenie Towarzystwa działał pierwszy w mieście "ogródek dziecięcy" dla 30-40 dzieci, prowadzony przez panią Boretti z Towarzystwa Higienicznego. źródło: "Kaliski Prater"

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1929, 14 czerwca (piątek)

Kościół Parafialny pw. Opieki NMP [Katedra] w Radomiu

Księga Zgonów, Tom z roku 1929, strona 129, numer aktu 116

 

Działo się w Radomiu w Parafii Opieki N.M.P. dnia czternastego czerwca, tysiąc dziewięćset dwudziestego dziewiątego roku, o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Doktor Ehrich i Alfons Boretti lekarz weterynarji, obydwaj świadkowie pełnoletni w Radomiu zamieszkali i oświadczyli że w Radomiu przy ulicy Trawnej pod liczbą piętnaście, wczoraj, o godzinie ósmej wieczorem, wskutek anewryzmu serca zmarła Anastazja z Tworkowskich Boretti, lat siedemdziesiąt  trzy mająca, córka Wincentego i Anny z Jedyków, zapisana do księgi stałej ludności w Magistracie miasta Warszawy. Pozostawiła męża Wincentego. Po przekonaniu się o śmierci Anastazji akt ten obecnym przeczytany, przez Nas podpisany.

 

                                                                               (-) Ks.

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Diecezji Radomskiej,