Urodziła się: 20 listopada 1820 roku (poniedziałek) w Warszawie

wg aktu kościelnego 29 listopada 1820 roku (środa) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Andrzeja)

Rodzice:

- Ludwik Teodor Jedicke (1777-1837)

- Magdalena Rozalia Dzięcioł (1793-1845)

 

Rodzeństwo: ()

- Ludwik Antoni (1818-1835)

- Emilia Małgorzata (1822-1829)

- Józef Ignacy (1825-?)

- Antoni Franciszek (1825-1825)

- Apolonia Julianna (1827-1829)

- Jan Władysław (1830-?)

 

Mąż:

- Wincenty Jan Tworkowski (1807-1892)

 

Ślub: 5 lutego 1837 roku (niedziela) w Kościele pw. Św. Andrzeja

            w Warszawie

Dzieci: (10)

- Magdalena Salomea (1837-1893)

- Jan Felix (1839-1847)

- Rozalia Emilia (1841-1896)

- Amelia Sabina (1843-?)

- Wincenty Rafał (1845-1870)

- Tomasz Władysław (1848-1885)

- Franciszka Anna (1850-1850)

- Józef Paulin (1851-1903)

- Ewa Anna (1853-?)

- Anastazja Anna (1856-1929)

 

Zmarła: 10 marca 1887 roku (czwartek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu Powązkowskim ( kw. 11, rząd I, p. 5 )

                           - przy Kościele pw. Św. Karola Boromeusza

 

? dziecko Ludwika i Magdaleny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   zapis Kościelny

 

 

Rok 1821, 15 stycznia (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1813-1825, strona 644, numer aktu brak

 

Wyżej wymieniony (Jaśnieoświecony Wielebny Mateusz Przezdziecki) dopełnił chrzest Dziecka o Jmionach Anna Magdalena urodzone 29 listopada Roku Pańskiego 1820 córkę Ludwika Jedickie i Magdaleny Dzięcioł Prawnie Zaślubionych Małżonków Zamieszkałych przy Ulicy Leszno Nr 737. Rodzicami Chrzstnymi byli Karol Wyschels i Krystyna Rydel —

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1837, 5 lutego (niedziela)

Kościół Prafialny pw. Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1835-1837, strona 398, numer aktu 34

 

Działo się w Warszawie dnia piątego Lutego Tysiąc Osmset Trzydziestego siódmego roku o godzinie trzeciej z południa. Wiadomo czyniemy, że w przytomności świadków Ludwika Kruczkowskiego Mydlarza i Juliusza Jedycke przy Rodzicach zostającego, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych. Na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijnie Małżeństwo między Wincentym Janem dwóch Jmion Tworkowskim Młodzianem Mydlarzem urodzonym w Warszawie synem niegdy Bartłomieja i żyjącej Magdaleny z Jabłońskich Tworkowskich Małżonków lat dwadzieścia dziewięć mającym, przy ulicy Czerniakowskiej w Parafij Św. Alexandra zamieszkałym, a Anną Magdaleną dwóch Jmion Jedycke Panną przy Rodzicach zostającą urodzoną w Warszawie córką Ludwika i Magdaleny z Dzięciołów Jedycków Małżonków lat szesnaście skończonych mającą zamieszkałą przy ulicy Senatorskiej pod liczbą czterysta sześćdziesiąt osm i dziewięć w tej Parafij. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach pierwszym, osmym i piętnastym Stycznia roku bieżącego w Parafiach tutejszej i Świętego Alexandra. Zezwolenie obecnych Aktowi Małżeństwa Rodziców nowozaślubionych było oświadczone. Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż zawarli umowę przedślubną na dniu Trzecim bieżącego Miesiąca i roku przed Xawerym Gross Rejentem Kancelaryi Ziemiańskiej w Warszawie. Obrząd ten Religijny wypełnionym został przez Xiędza Benedykta Muszyńskiego Wikaryusza tutejszego Kościoła. Akt ten przeczytanym podpisanym został.

 

                          (-) Xiądz Marcin Zaruski Proboszcz

 

(-) Wincenty Tworkowski    (-) Anna Jedicke        (-) Juliusz Jedicke

(-) Ludwik Kruczkowski             (-) Ludwik Jedicke

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,