Urodziła się:  19 października 1822 roku (sobota) w Warszawie

Chrzczona:     1 grudnia 1822 roku (niedziela) w Warszawie

                            (par. pw. Św. Andrzeja)

Rodzice:

- Ludwik Teodor Jedicke (1777-1837)

- Magdalena Rozalia Dzięcioł (1793-1845)

 

Rodzeństwo: ()

- Ludwik Antoni (1818-1835)

- Anna Magdalena (1820-1887)

- Józef Ignacy (1825-?)

- Antoni Franciszek (1825-1825)

- Apolonia Julianna (1827-1829)

- Jan Władysław (1830-?)

 

Zmarła: 30 października 1829 roku (piątek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Ludwika i Magdaleny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   zapis Kościelny

 

 

Rok 1822, 1 grudnia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1813-1825, strona 850, numer aktu brak

 

Wielebny  Marcin Zarzecki ochrzcił dziecko o imionach Emilia Małgorzata córkę Ludwika Jedickie i Magdaleny z domu Dzięcioł Prawnie Zaślubionych Małżonków zamieszkałych przy Ulicy Leszno Nr 737. Rodzicami Chrzestnymi byli Julianna Borks i Stefan Niedabski, —

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1829, 30 października (piątek)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1829, strona 684, numer aktu 394

  w dniu dzisiejszym

Działo się w Warszawie dnia Trzydziestego Października Tysiąc Osmset Dwudziestego Dziewiątego Roku o godzinie dziesiątej rano. Stawili się: Ludwik Jedicke Brązownik lat pięćdziesiąt dwa i Jan Pogorzelski Zakrystyan lat dwadzieści dwa maiący w Warszawie zamieszkali którzy oświadczyli że w Dniu Dzisieyszym o godzinie wpół do Drugiej rano przy Ulicy Leszno pod liczbą Sześćset pięćdziesiąt cztery Umarła: Emilia Jedicke lat siedm żyjąca urodzona tu w Warszawie Córka  wyżey wyrażonego Ludwika Jedickie i Magdaleny z Dzięciołów Małżonków. Przekonawszy się naocznie o zeyściu Jedickie. Akt ten po przeczytaniu podpisanym został. -----"-----   -----"-----   -----"-----

                              

                          (-) Xiądz Marcin Zaruski za Proboszcza

 

  (-) Ludwig Jedicke     (-) Jan Pogorzelski

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,