Urodził się: 22 kwietnia 1818 roku (środa) w Warszawie

wg aktu kościelnego  8 maja 1818 roku (piątek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Andrzeja)

Rodzice:

- Ludwik Teodor Jedicke (1777-1837)

- Magdalena Rozalia Dzięcioł (1793-1845)

 

Rodzeństwo: (?)

- Anna Magdalena (1820-1887)

- Emilia Małgorzata (1822-1829)

- Józef Ignacy (1825-?)

- Antoni Franciszek (1825-1825)

- Apolonia Julianna (1827-1829)

- Jan Władysław (1830-?)

 

Kawaler

 

Zmarł: 30 stycznia 1835 roku (piątek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Ludwika i Magdaleny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   zapis Kościelny

 

 

Rok 1818, 17 maja (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1813-1825, strona 405, numer aktu brak

 

Wyżej wymieniony (Jaśnieoświecony Wielebny Mateusz Przezdziecki) ochrzcił Dziecko Ludwika Antoniego urodzonego 8 bieżącego miesiąca syna Ludwika Jedyk i Magdaleny z Dzięciołów Prawnie Zaślubionych Małżonków. Zamieszkałych przy Ulicy Leszno Nr 737. Rodzicami Chrzestnymi byli Antoni Cynk z Cecylią Jedykową.

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1835, 30 stycznia (piątek)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z lat 1835-1837, strona 563, numer aktu 37

 

Działo się w Warszawie dnia Trzydziestego Stycznia Tysiąc Ośmset Trzydziestego piątego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Ludwik Jedicke Brązownik i Jgnacy Jasiński Krawiec pełnoletni w Warszawie zamieszkali, którzy oświadczyli że w dniu Dzisiejszym o godzinie czwartey rano przy ulicy Leszno pod liczbą sześćset pięćdziesiąt cztery umarł Ludwik Antoni Jedycke Terminator Zegarmistrzowski lat szesnaście i Miesięcy sześć żyjący, urodzony w Warszawie syn wyżej wyrażonego Ludwika i Magdaleny z Dzięciołów Jedycke Małżonków. Przekonawszy się naocznie o zejściu Jedycke Akt ten po przeczytaniu podpisanym został stawający pisać nie umieją.

 

 (-) Xiądz Marcin Zaruski za Proboszcza

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,