Urodził się: ok. 1777 roku [1] w Warszawie

                         (chrzczony par. Panny Maryi) [2]

Rodzice:

- Juliusz Jonatan Jedicke (?-1803)

- Anna Walter (?-1794)

 

Rodzeństwo: ()

- Karol (1776-?)

- Paweł Kacper (1781-1843)

- Franciszek (1784-?)

- Julianna Elżbieta (1786-1841)

- Juliusz (?)

 

Żona:

- Magdalena Rozalia Dzięcioł (1793-1845)

 

Ślub: 17 stycznia 1812 roku (piątek) w USC Cyrkuł IV w Warszawie

             9 lutego 1812 roku (niedziela) w Kościele pw. Św. Krzyża

             w Warszawie

Dzieci: (?)

- Ludwik Antoni (1818-1835)

- Anna Magdalena (1820-1887)

- Emilia Małgorzata (1822-1829)

- Józef Ignacy (1825-?)

- Antoni Franciszek (1825-1825)

- Apolonia Julianna (1827-1829)

- Jan Władysław (1830-?)

 

Zmarł: 31 października 1837 roku (wtorek) w Warszawie

 

Pochowany: 2 listopada 1837 roku (czwartek) o godz. 17:00

                           na Cmentarzu Powązkowskim

                           kw. 11, pod murem, p. 7

                           - przy Kościele pw. Św. Karola Boromeusza

 

? dziecko Juliusza i Karoliny

 

Ludwik Jedicke był jednym z trzech głównych producentów guzików i orzełków wojskowych w dobie Królestwa Polskiego. Zakład znany jeszcze przed rokiem 1812 [2] mieścił się przy ulicy Leszno pod numerem 737, a później od około roku 1830 pod numerem 654.

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1837, 31 października (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z lat 1835-1837, strona 802, numer aktu 489

 

Działo się w Warszawie dnia Trzydziestego pierwszego Października Tysiąc Ośmset Trzydziestego siódmego roku o godzinie czwartej zpołudnia. Stawił się Julius Jedicke Brązownik i Wincenty Tworkowski Obywatel pełnoletni w Warszawie zamieszkali, którzy oświadczyli że w dniu Dzisiejszym o godzinie siódmey rano przy ulicy Senatorskiej pod liczbą czterysta sześćdziesiąt ośm, umarł Ludwik Jedycke Brązownik lat sześćdziesiąt żyjący, urodzony w Warszawie syn Rodziców oświadczającym nie wiadomy. Zostawiwszy po sobie owdowiałą Żonę Magdalenę z Dzięciołów. Przekonawszy się naocznie o zejściu Jedycke Akt ten po przeczytaniu podpisanym został.

 

 (-) Xiądz Marcin Zaruski za Proboszcza

 

(-) Julius Jedicke           (-) Wincenty Tworkowski

 

 

Nekrolog: [3]

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1]   - rok urodzenia wyliczony na podstawie danych z jego aktu ślubu i zgonu,

[2]  - informacja z aktu ślubu w USC Cyrkuł IV,

[3] - Nekrolog w „Kurierze Warszawskim” nr 291/1837 z dnia 2 listopada,

            (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, CRISPA)

 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,