Urodziła się: 1 grudnia 1827 roku (sobota) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Andrzeja)

Rodzice:

- Ludwik Teodor Jedicke (1777-1837)

- Magdalena Rozalia Dzięcioł (1793-1845)

 

Rodzeństwo: ()

- Ludwik Antoni (1818-1835)

- Anna Magdalena (1820-1887)

- Emilia Małgorzata (1822-1829)

- Józef Ignacy (1825-?)

- Antoni Franciszek (1825-1825)

- Jan Władysław (1830-?)

 

Zmarła: 18 listopada 1829 roku (środa) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Ludwika i Magdaleny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1829, 8 września (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1829, strona 220, numer aktu 439

 

Działo się w Warszawie dnia Osmego Września Tysiąc Osiemset Dwudziestego Dziewiątego Roku o godzinie trzeciej z południa. Stawił się: Ludwik Jedicke Mosiężnik lat pięćdziesiąt dwa mający Warszawie przy Ulicy Leszno pod liczbą Sześćset pięćdziesiąt cztery zamieszkały w Obecności: Jana Vetter Fabrykanta Piwa lat trzydzieści jeden i Józefa Herneberg Mydlarza lat dwadzieścia trzy mających w Warszawie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci Żeńskiey urodzone tu w Warszawie na dniu Pierwszym Grudnia Tysiąc Ośmset dwudziestego siódmego Roku o godzinie dziewiątej rano ziego Małżonki Magdaleny z Dzięciołów lat trzydzieści sześć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez Xiędza Tomasza Kraszpulskiego odbytym nadane zostały Jmiona Apolonia, Julianna. a Rodzicami iego Chrzestnymi byli wyżey wyrażony Jan Vetter i Marianna Herneberg. Meldunek spóźniony dla niebytności Oyca w domu. Akt ten poprzeczytaniu podpisany został. ------"------     ------"------    -----"------

 

                      (-) Xiądz Marcin Zaruski za Proboszcza

 

(-) Ludwig Jedicke   (-) Jan Vetter     (-) Józef Herneberg

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1829, 18 listopada (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1829, strona 692, numer aktu 420

  w dniu dzisiejszym

Działo się w Warszawie dnia Ośmnastego Listopada Tysiąc Osemset Dwudziestego Dziewiątego Roku o godzinie trzeciej zpołudnia. Stawili się: Ludwik Jedyckie Brązownik lat pięćdziesiąt dwa i Antoni Zasoński Zakrystyan lat trzydzieści dziewięć maiący w Warszawie zamieszkali którzy oświadczyli że w dniu dzisieyszym o godzinie dziesiątej Rano przy Ulicy Leszno pod liczbą Sześćset pięćdziesiąt cztery umarła: Apolonia Jedickie Rok Miesięcy Jedenaściei dni ośmnaście żyjąca urodzona tu w Warszawie córka  wyżey wyrażonego Ludwika Jedickie i Magdaleny z Dzięciołów Małżonków. Przekonawszy się naocznie o zeyściu Jedickie Akt ten po przeczytaniu podpisanym został. — "

                              

                          (-) Xiądz Marcin Zaruski za Proboszcza

 

  (-) Ludwig Jedicke     (-) Antoni Zasonski

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,