Urodziła się: 24 grudnia 1853 roku (sobota) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Aleksandra)

Rodzice:

- Wincenty Jan Tworkowski (1807-1892)

- Anna Magdalena Jedicke (1820-1887)

 

Rodzeństwo: (9)

- Magdalena Salomea (1837-1893)

- Jan Felix (1839-1847)

- Rozalia Emilia (1841-1896)

- Amelia Sabina (1843-?)

- Wincenty Rafał (1845-1870)

- Tomasz Władysław (1848-1885)

- Franciszka Anna (1850-1850)

- Józef Paulin (1851-1903)

- Anastazja Anna (1856-1929)

 

Mąż:

- Antoni Józef Dąbkowski (1841-?)

 

Ślub: 18 sierpnia 1888 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Trójcy

             w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Dziewiąte dziecko Wincentego i Anny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1854, 8 stycznia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z lat 1854-1857, strona 7, numer aktu 14

 

Działo się w Warszawie w Parafij Świętego Aleksandra dnia osmego Stycznia tysiąc osiemset pięćdziesiąt czwartego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Wincenty Tworkowski Obywatel lat czterdzieści siedm mający tu w Warszawie przy Ulicy Czerniakowskiej w domu własnym pod liczba dwa tysiace dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zamieszkały, w obecności Świadków Michała de Binbersztein Rogala Trembińskiego Urzędnika Skarbowego lat sześćdziesiąt jeden i Pawła Kozierskiego Obywatela lat pięćdziesiąt pięć mających, obydwóch tu w Warszawie pierwszego przy Ulicy Solec pod liczbą dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa drugiego zaś przy Ulicy Krakowskie Przedmieście pod liczbą czterysta trzydzieści dziewięć zamieszkałych, i okazał Nam Dziecię płci żeńskiey urodzone w jego zamieszkaniu dnia dwudziestego czwartego Grudnia roku zeszłego o godzinie pierwszej po południu z Niego i jego Małżonki Anny z Jedycke lat trzydzieści trzy mającej. - Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez Księdza Pawła Rzewuskiego tutejszego Wikaryusza odbytym nadane zostały Imiona Ewa Anna. - a rodzicami iego Chrzestnymi byli wyżej rzeczony Michał de Binbersztein Rogala Trembiński i Magdalena Tworkowska Babka Nowoochrzczonej. - Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany został przez Nas i tychże podpisany. -

 

                    (-) Ksiądz Mateusz Naruszewicz

                          Kanonik, Dziekan, Sędzia Pokoju

                                                           i Proboszcz

(-) Wincenty Tworkowski   (-) de Binbersztein Michał Rogala Trembiński

                                                         (-) Paweł Kozierski

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,