Urodziła się: 9 marca 1850 roku (sobota) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Aleksandra)

Rodzice:

- Wincenty Jan Tworkowski (1807-1892)

- Anna Magdalena Jedicke (1820-1887)

 

Rodzeństwo: (9)

- Magdalena Salomea (1837-1893)

- Jan Felix (1839-1847)

- Rozalia Emilia (1841-1896)

- Amelia Sabina (1843-?)

- Wincenty Rafał (1845-1870)

- Tomasz Władysław (1848-1885)

- Józef Paulin (1851-1903)

- Ewa Anna (1853-?)

- Anastazja Anna (1856-1929)

 

Zmarła: 26 września 1850 roku (czwartek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Siódme dziecko Wincentego i Anny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1850, 1 kwietnia (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z lat 1850-1853, strona 64, numer aktu 128

 

Działo się w Warszawie w Parafij Świętego Aleksandra dnia pierwszego kwietnia tysiąc osiemset pięćdziesiątego roku o godzinie szóstej wieczorem. Stawił się Wincenty Tworkowski Obywatel lat czterdzieści trzy mający tu w Warszawie przy Ulicy Czerniakowskiej w domu pod liczbą dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zamieszkały, w obecności Świadków Franciszka Röhr i Jana Bille Obywateli po lat pięćdziesiąt mający obydwóch tu w Warszawie pierwszego przy Ulicy Nowyświat w domu pod liczbą tysiąc dwieście siedemdziesiąt cztery i pięć drugiego zaś przy Ulicy Czerniakowskiej pod liczbą dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć zamieszkałych i okazał Nam Dziecię płci Żeńskiej urodzone w jego zamieszkaniu dnia dziewiątego zaszłego miesiąca roku bieżącego o godzinie dziesiątej wieczorem z jego Małżonki Anny z Jedycke lat trzydzieści mającej.- Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś przez Księdza Pawła Rzewuskiego tutejszego Wikaryusza odbytym nadane zostały Imiona Franciszka Anna a Rodzicami jego Chrzestnymi byli wyżej wspomniany Franciszek Röhr i Franciszka Kozierska Obywatelka. Akt ten Stawającemu i Świadkom przeczytany został podpisany -

 

                                                                    (-) Ksiądz Mateusz Naruszewicz

                                                                 Kanonik, Dziekan, Sędzia Pokoju

                                                                         i Proboszcz

 

(-) Wincenty Tworkowski               (-) F.    Röhr                    (-) JBille

 

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1850, 27 września (piątek)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Aktów Zgonów, Tom z lat 1850-1853, strona 163/635, numer aktu 487

 

Działo sie w Warszawie w Parafij Świętego Aleksandra dnia dwudziestego siódmego Września tysiąc osimset piędziesiątego roku o godzinie siódmej rano. Stawił się Wincenty Tworkowski Ojciec zmarłej Obywatel lat czterdzieści trzy i Piotr Pruchalski Zakrystyan lat trzydzieści mający, obadwaj tu w Warszawie pierwszy przy Ulicy Czerniakowskiej w domu pod liczbą dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt  cztery drugi zaś przy Ulicy Wiejskiey pod liczbą tysiąc siedmset czterdzieści jeden zamieszkali i oświadczyli że w dniu wczorajszym o godzinie trzeciej popołudniu Umarła tu w Warszawie przy Ulicy Czerniakowskiej pod liczbą wyżej wyrażoną Franciszka Anna dwóch imion Tworkowska rodem z Warszawy wieku sześć miesięcy mająca Córka wyżej wspomnianego Wincentego i Anny z Jedyke Małżonków Tworkowskich wtymże domu zamieszkałych. - Po przekonaniu się naocznie o zejściu Tworkowskiej Akt ten Stawającym przeczytany został podpisany.

 

                                                               (-) Ksiądz Mateusz Naruszewicz

                                                                                                                Proboszcz  

(-) Wincenty Tworkowski  (-) Piotr Pruchalski               

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,