Urodził się: 5 kwietnia 1807 roku (niedziela) w Solcu

                         (par. Jazdowska, gm. Mokotów, pow. warszawski)

Rodzice:

- Bartłomiej Tworkowski (1756-1821)

- Magdalena Marianna Jabłońska (1782-1865)

 

Rodzeństwo: (8)

przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca: (5)

- Bartłomiej Jan (1793-1851)

- Teofila (1795-?)

- Agnieszka Katarzyna (1797-?)

- Magdalena (1799-1802)

- Marcianna Józefa (1801-?)

rodzone: (3)

- Felix Walenty (1803-1803)

- Rozalia Magdalena (1804-1839)

- Marcianna Marianna (1810-1813)

 

Żona:

- Anna Magdalena Jedicke (1820-1887)

 

Ślub: 5 lutego 1837 roku (niedziela) Kościół pw. Św. Andrzeja

            w Warszawie

Dzieci: (10)

- Magdalena Salomea (1837-1893)

- Jan Felix (1839-1847)

- Rozalia Emilia (1841-1896)

- Amelia Sabina (1843-?)

- Wincenty Rafał (1845-1870)

- Tomasz Władysław (1848-1885)

- Franciszka Anna (1850-1850)

- Józef Paulin (1851-1903)

- Ewa Anna (1853-?)

- Anastazja Anna (1856-1929)

 

Zmarł: 3 lutego 1892 roku (środa) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim   kw.11, rząd I, p. 5

                           - obok Kościoła pw. Św. Karola Boremeusza

 

Ósme dziecko Bartłomieja, a trzecie z Magdaleną.

 

Fabrykant świec.

W roku 1856 zakłada fabrykę posadzek i innych wyrobów stolarskich.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    zapis Kościelny

 

 

Rok 1807, 12 kwietnia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Anny i Św. Małgorzaty Jazdowski

Księga Chrztów, Tom z lat 1801-1811, strona , numeru aktu 56

 

14 IV 1807 Z ulicy Czerniakowskiej nr 3036

Ja (wyżej wymieniny) Michał Toczyski ochrzciłem dziecko o imionach Wincentego Jana urodzone dnia 5 tego miesiąca syna Zacnego Bartłomieja Tworkowskiego i Magdaleny Jabłońskiej Prawnie Zaślubionych Małzonków. Rodzicami Chrzestnymi byli Szlachetny Jan Rzepecki i Marianna Koch, oboje z ulicy Czerniakowskiej nr 3030 i 2995.

 

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1837, 5 lutego (niedziela)

Kościół Prafialny pw. Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1835-1837, strona 398, numer aktu 34

 

Działo się w Warszawie dnia piątego Lutego Tysiąc Osmset Trzydziestego siódmego roku o godzinie trzeciej z południa. Wiadomo czyniemy, że w przytomności świadków Ludwika Kruczkowskiego Mydlarza i Juliusza Jedycke przy Rodzicach zostającego, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych. Na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijnie Małżeństwo między Wincentym Janem dwóch Jmion Tworkowskim Młodzianem Mydlarzem urodzonym w Warszawie synem niegdy Bartłomieja i żyjącej Magdaleny z Jabłońskich Tworkowskich Małżonków lat dwadzieścia dziewięć mającym, przy ulicy Czerniakowskiej w Parafij Św. Alexandra zamieszkałym, a Anną Magdaleną dwóch Jmion Jedycke Panną przy Rodzicach zostającą urodzoną w Warszawie córką Ludwika i Magdaleny z Dzięciołów Jedycków Małżonków lat szesnaście skończonych mającą zamieszkałą przy ulicy Senatorskiej pod liczbą czterysta sześćdziesiąt osm i dziewięć w tej Parafij. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach pierwszym, osmym i piętnastym Stycznia roku bieżącego w Parafiach tutejszej i Świętego Alexandra. Zezwolenie obecnych Aktowi Małżeństwa Rodziców nowozaślubionych było oświadczone. Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż zawarli umowę przedślubną na dniu Trzecim bieżącego Miesiąca i roku przed Xawerym Gross Rejentem Kancelaryi Ziemiańskiej w Warszawie. Obrząd ten Religijny wypełnionym został przez Xiędza Benedykta Muszyńskiego Wikaryusza tutejszego Kościoła. Akt ten przeczytanym podpisanym został.

 

                          (-) Xiądz Marcin Zaruski Proboszcz

 

(-) Wincenty Tworkowski    (-) Anna Jedicke        (-) Juliusz Jedicke

(-) Ludwik Kruczkowski             (-) Ludwik Jedicke

 

 

W 1886 roku doszło do pożaru Fabryki Wyrobów stołowych, której Wincenty był właścicielam. [1]

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - Kurier Warszawski nr 233 z 1886 roku,

 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,