Urodziła się: 5 października 1782 roku (sobota) w Solcu

                            (par. Jadowska, jurysdyka Solec, pow. warszawski)

Rodzice:

- Jan Jabłoński (?)

- Magdalena Sadowska (?)

 

Rodzeństwo: (10)

przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca: (5)

- Kazimierz (1763-?)

- Marianna (1765-?)

- Agnieszka (1767-?)

- Filip Jakób (1769-?)

- Grzegorz (1771-?)

rodzone: (5)

- Zofia Katarzyna (1772-?)

- Marianna Elżbieta (1774-?)

- Bartłomiej (1777-?)

- Antoni Felicjan (1780-?)

- Jan Nepomucen Zygmund (1785-?)

 

Mąż:

- Bartłomiej Tworkowski (1756-1821)

 

Ślub: 24 sierpnia 1802 roku (wtorek) w Kościele pw. Św. Anny

             i Św. Małgorzaty Parafii Jazdowskiej w Solcu

Dzieci: (4)

- Felix Walenty (1803-?)

- Rozalia Magdalena (1804-1839)

- Wincenty Jan (1807-1892)

- Marcianna Marianna (1810-1813)

 

Zmarła: 7 września 1865 roku (czwartek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Piąte dziecko Jana z Magdaleną.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1782, 7 października (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Anny i Św. Małgorzaty Jazdowski

Księga Chrztów, Tom z lat 1780-1793, strona 94, bez numeru

 

 

Z woli najwyższego w Kościele Parafialnym ochrzczono dziecko Magdalenę Mariannę urodzoną dnia 5 bieżącego miesiąca Szlachetnych Jana Jabłońskiego i Magdaleny prawnie zaślubionych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmozny Mateusz Wolff Piekarz i Marianna Wilkowa.

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:     pierwopis Kościelny 

 

 

Rok 1802, 24 sierpnia (wtorek)

Kościół Prafialny pw. Św. Anny i Św. Małgorzaty Jazdowski

Księga Ślubów, Tom z lat 1801-1811, strona 3, numer aktu 13

 

Ja (Wyżej wymieniony Piotr Michałowski Wikariusz Jazdowski) udzieliłem Ślub pomiędzy Sławetnym Bartłomiejem Tworkowskim Wdowcem, a Magdaleną Jabłońską Panną z Parafii Jadowskiej ............................. Świadkami byli Wielmożny Pan Piotr Turzewski zamieszkały pod numerem 1298 i Pan Fryderyk Kizawettor zamieszkały pod numerem 1284 obydwaj przy ulicy Nowy świat. Pan Młody zamieszkały przy ulicy Solec Nr 2936, Panna Młoda przy ulicy Czerniakowskiej Nr 3036.

 

Z boku jest napisane ile lat mają bioracy ślub:   36 i 18

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1865, 7 września (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z lat 1865-1869, strona , numer aktu 480

 

Działo sie w Warszawie w Parafii Świętego Aleksandra dnia siódmego Września tysiąc osimset sześćdziesiatego piatego roku o godzinie jedenastej zrana. Stawił się Leon Kwiatkowski Obywatel lat czterdzieści sześć i Antoni JankowskiUrzędnik Górnictwa lat dwadzieścia ośm mający, w Warszawie zamieszkali: - i oświadczyli że dziś o godzinie pierwszej z południa umarła w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej pod liczbą dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery Magdalena z Jabłońskich Tworkowska wdowa właścicielka domu lat ośmdziesiat pięć mająca, córka Jana i Magdaleny małżonków zmarłych w Warszawie urodzona. - po przekonaniu się o zejściu Tworkowskiej - Akt ten po odczytaniu przez Świadków i Nas podpisany został.-

                                                                                                         

(-) Leon Kwiatkowski                        (-) Antoni Jankowski

             (-) X. Teofil Jagodziński Adminstrator Parafii Ś-go Alekxandra

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,