Urodziła się: 25 maja 1804 roku (piątek) w Solcu

                           (par. Jazdowska, gm. Mokotów, pow. warszawski) 

Rodzice:

- Bartłomiej Tworkowski (1756-1821)

- Magdalena Marianna Jabłońska (1782-1865)

 

Rodzeństwo: (8)

przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca: (5)

- Bartłomiej Jan (1793-1851)

- Teofila (1795-?)

- Agnieszka Katarzyna (1797-?)

- Magdalena (1799-1802)

- Marcianna Józefa (1801-?)

rodzone: (3)

- Felix Walenty (1803-1803)

- Wincenty Jan (1807-1892)

- Marcianna Marianna (1810-1813)

 

Mąż: (2)

1. Kacper Jan Kruczkowski (1797-1833) [1]

 

Ślub: 10 sierpnia 1824 roku (wtorek) w USC Cyrkuł VI

            w Warszawie

Dzieci: (?)

 

2. Beniamin Taube (1793-1860)

 

Ślub: 25 listopada 1838 roku (niedziela) w Kościele pw.

            Św. Aleksandra w Warszawie

Dzieci: brak

 

Zmarła: 2 czerwca 1839 roku (niedziela) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Siódme dziecko Bartłomieja, a drugie z Magdaleną.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1804, 3 czerwca (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Anny i Św. Małgorzaty Jazdowski

Księga Chrztów, Tom z lat 1801-1811, strona 43, numer aktu 63

 

Ja Piotr Michałowski Wikariusz Jazdowski ochrzciłem dziecko: Rozalię Magdalenę dnia 25 maja z ulicy Solec Nr 2936 urodzoną córkę Sławetnego Bartłomieja Tworkowskiego i Magdaleny z domu Jabłońskiej Prawnie Zaślubionych Małzonków. Rodzicami Chrzestnymi byli Jan Franciszek Kiczewetler z ulicy Nowy świat Nr 1284 z Rozalią Karge z ulicy Czerniakowskiej Nr 2997.

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu nr 2:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1838, 25 listopada (niedziela)

Kościół Prafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1833-1840, strona 646/ 300, numer aktu 84

              Działo się w Warszawie w Parafii Świętego Aleksandra dnia dwudziestego piątego Listopada tysiąc osmset trzydziestego ósmego roku o godzonie trzeciej z południa.

Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Wincentego Tworkowskiego Mydlarza lat trzydzieści dwa i Juliusza Jedyckiego Sztycharza lat dwadzieścia trzy mających obydwóch tu w Warszawie pierwszego przy Ulicy Czerniakowskiey pod liczbą dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa, drugiego przy Ulicy Senatorskiej pod liczbą czterysta sześćdziesiąt pięć zamieszkałych; na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijnie Małżeństwo między Beniaminem Taube Katolikiem wyznania Augsburskiego Kawalerem, Kupcem Obywatelem, tu w Warszawie przy ulicy Senatorskiej pod liczbą czterysta siedemdziesiąt sześć zamieszkałym, lat czterdzieści pięć mającym, w Mieście Warszawie z Leopolda i Estry z Walów iuż zmarłych Małżonków Taube urodzonym, a Rozalią Magdaleną dwóch Jmion z Tworkowskich po Kacprze Kruczkowskim od lat pięciu zmarłym wdową, Obywatelką, tu Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej pod liczba dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery w Parafii tutejszej od dawna zamieszkałą, lat trzydzieści cztery mającą, w Mieście Warszawie z Bartłomieja i Magdaleny z Jabłońskich iuż zmarłych Małżonków Tworkowskich urodzoną. Małżeństwo to poprzedziła jedna tylko Zapowiedź w dniu szestnastym bieżącego miesiąca i roku w Parafii tutejszej i Gminie Warszawskiej. o od dwóch zaś Zapowiedzi ze strony nowozaślubioney Władza Archidiecezjalna Duchowna pod dniem dzwudziestym bieżącego miesiąca za liczbą dwa tysiące trzysta dwadzieścia jeden, ze strony zaś nowozaslubionego Konsystorz wyznania augsburskiego pod dniem pietnastym bieżącego miesiąca za liczbą trzy tysiące trzysta sześcdziesiąt Dyspensę udzieliły. - Tamowania Małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oświadczaja iż umowy przedślubnej nie zawarli. Obrząd Religijny odbyty został przez Nas Proboszcza niżey podpisanego.- Akt ten nowozaślubionym i Świadkom przeczytany został podpisany.-

 

        (-) Ksiądz Mateusz Naruszewicz Proboszcz

                                                            Parafij Ś-go Alexandra

(-) Beniamin Taube                 (-) Wincenty Tworkowski

(-) Rozalia z Tworkowskich Kruczkowska          (-) Julian Jedicke

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1839, 2 czerwca (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z lat 1838-1841, strona 176/444, numer aktu 165

 

Działo sie w Warszawie w Parafii Świętego Aleksandra dnia drugiego Czerwca tysiąc osimset trzydziestego dziewiątego roku o godzinie dziewiątej zrana. Stawił się Wincenty Tworkowski Brat zmarłej Obywatel lat trzydzieści dwa i Beniamin Taube mąż tejże Kupiec lat czterdzieści pięć mający, obadwaj tu w Warszawie zamieszkali i oświadczyli iż w dniu dzisiejszym o godzinie siódmej zrana umarła w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej pod liczbą dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery Rozalia z Tworkowskich 1° voto Kruczkowska 2° voto Taube Żona Kupca wieku lat trzydzieści trzy mająca, rodem z Warszawy córka iuż zmarłego Bartłomieja i dotąd żyjącej Magdaleny z Jabłońskich Tworkowskiej. Pozostawiwszy po sobie owdowiałego męża wyżej wspomnianego Beniamina Taube tu w Warszawie przy ulicy Senatorskiej pod liczbą czterysta siedmdziesiąt sześć zamieszkałego. Po przekonaniu się naocznie o Zejściu Rozalii Taube Akt ten Stawającym przeczytany został podpisany.  -

                                                                                                          (-) Ksiądz Mateusz

                                                                                                      Naruszewicz Proboszcz

(-) Wincenty Tworkowski     (-) B.  Taube                             Parafij Ś-go

                                                                                                                   Alexandra

 

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - rok urodzenia z danych w akcie ślubu,

         urodzony w Krakowie

         syn Mateusza Kruczkowskiego (?) i Kunegundy Chrzanowicz (1772-1817)

         akt zgonu

         zmarł

 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,