Urodził się: 23 sierpnia 1793 roku (piątek) w Solcu

                         (par. Jazdowska, gm. Mokotów, pow. warszawski ) 

Rodzice:

- Bartłomiej Tworkowski (1756-1821)

- Józefa Wójcicka (?-1801)

 

Rodzeństwo: (8)

rodzone: (4)

- Teofila (1795-?)

- Agnieszka Katarzyna (1797-?)

- Magdalena (1799-1802)

- Marcianna Józefa (1801-?)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: (4)

- Felix Walenty (1803-1803)

- Rozalia Magdalena (1804-1839)

- Wincenty Jan (1807-1892)

- Marcianna Marianna (1810-1813)

 

Żona:

- Franciszka Marianna Choynacka (1799-1856) [1]

 

Ślub: 19 stycznia 1820 roku (środa) w USC Cyrkuł VI w Warszawie

 

Dzieci: brak

 

Zmarł: 28 sierpnia 1851 roku (czwartek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu

 

Pierworodne dziecko Bartłomieja i Józefy.

 

Majster profesji bednarskiej.

Zamieszkały przy ul. Czerniakowskiej pod liczbą hip. 2994 w domu własnym.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1793, 27 sierpnia (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Anny i Św. Małgorzaty Jazdowski

Księga Chrztów, Tom z lat 1793-1801, strona 17, bez numeru

 

Ja (wyżej wymieniny) ochrzciłem dziecko: Bartłomieja Jana urodzonego 23 bieżącego miesiąca syna Zacnego Bartłomieja Tworkoskiego i Józefy Prawnie Zaślubionych Małzonków. Rodzicami Chrzestnymi byli Szlachetny Jan Paszkowski i Wielmożna Rozalia Mackiewiczowa.

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1851, 29 sierpnia (piątek)

Kościół Parafialny pw. Świętego Aleksandra w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z lat 1850-1853, strona 379/651, numer aktu 487

 

Działo się w Warszawie w Parafij Świętego Aleksandra dnia dwudziestego dziewiątego sierpnia Tysiąc osimset piędziesiątego pierwszego roku o godzinie dziewiatej rano. Stawił się Wincenty Tworkowski brat zmarłego lat czterdzieści trzy i Franciszek Röhr lat piędziesiąt trzy mający obadwaj Obywatele pierwszy tu w Warszawie przy Ulicy Czerniakowskiej pod liczbą dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery drugi zaś przy Ulicy Nowyświat pod liczbą tysiąc dwieście siedemdziesiąt cztery i pięć zamieszkali i oświadczyli że w dniu wczorajszym o godzinie siódmej wieczorem umarł tu w Warszawie przy Ulicy Czerniakowskiej w domu pod liczba wyżej wyrażoną Bartłomiej Tworkowski Żonaty Mayster Bednarski rodem z Warszawy wieku lat sześćdziesiąt jeden mający Syn niegdy Bartłomieja i Józefy z Woycickich Małżonków Tworkowskich pozostawiwszy po sobie owdowiałą Żonę Maryannę z Choynackich w Warszawie zamieszkałą. Po przekonaniu się na ocznie o zejściu Tworkowskiego. Akt ten Stawającym przeczytany został podpisany.

 

       (-) Ksiądz Mateusz Naruszewicz

                                                         Proboszcz

 

(-) Wincenty Tworkowski            (-) Franz Röhr

 

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - akt chrztu nr 76/1799 Parafia pw. Św. Andrzeja w Warszawie,

         chrzczona 10 marca 1799 roku (niedziela)

         córka Piotra Choynackiego (1755-1829) i Anny Markowskiej (1776-1833)

      - akt zgonu nr 1094/1856 Parafia pw. Św. Krzyża w Warszawie,

         zmarła 15 kwietnia 1856 roku (wtorek) w Warszawie,

 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,