Urodziła się: 18 listopada 1837 roku (sobota) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Aleksandra)

Rodzice:

- Wincenty Jan Tworkowski (1807-1892)

- Anna Magdalena Jedicke (1820-1887)

 

Rodzeństwo: (9)

- Jan Felix (1839-1847)

- Rozalia Emilia (1841-1896)

- Amelia Sabina (1843-?)

- Wincenty Rafał (1845-1870)

- Tomasz Władysław (1848-1885)

- Franciszka Anna (1850-1850)

- Józef Paulin (1851-1903)

- Ewa Anna (1853-?)

- Anastazja Anna (1856-1929)

 

Mąż:

- Józef Stanisław Jakubowicz (1828-1871)

 

Ślub: 3 maja 1857 roku (niedziela) w Kościele pw. Św. Aleksandra

             w Warszawie

Dzieci: (?)

- Anna Apollonia Scholastyka (1858-1931)

 

Zmarła: 28 maja 1893 roku (niedziela) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu Powązkowskim

                           ( kw. 11, pod murem, p. 7 )

                           - obok Kościoła Św. Karola Boromeusza

 

Pierworodne dziecko Wincentego i Anny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1837, 21 listopada (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z lat 1834-1837, strona 854/208, numer aktu 414

 

Działo się w Warszawie w Parafij Świętego Aleksandra dnia dwudziestego pierwszego Listopada tysiąc osiemset trzydziestego siódmego roku o godzinie piątej wieczorem. - Stawił się Wincenty Tworkowski Mayster Mydlarski lat trzydzieści mający tu w Warszawie przy Ulicy Czerniakowskiej pod liczbą Dwa tysiące dziewięćset dziewiędziesiąt cztery zamieszkały, w obecności świadków Tadeusza Wilskiego byłego Pułkownika woysk Polskich ośmdziesiąt cztery i Beniamina Taube Kupca czterdzieści trzy lata mających, obydwóch tu w Warszawie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci Żeńskiej, urodzone w domu iego zamieszkania dnia ośmnastego bieżącego miesiąca i roku, o godzinie pierwszej zpołudnia, z Jego Małżonki Anny z Jedyków lat siedemnaście mającej. - Dziecięciu temu na Chrzcie Świetym w dniu dzisiejszym przez Xiędza Antoniego Ołaja tutejszego Wikaryusza odbytym nadane zostały Jmiona Magdalena Salomea, a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli, wyżey wspomniany Tadeusz Wilski i Magdalena Tworkowska. Akt ten Stawającym przeczytany i został podpisany. -

                                                                        (-) Xiądz Mateusz

                                                Naruszewicz Proboszcz Parafij Ś-go

                                                                                   Alexandra

(-) Wincenty Tworkowski   (-) Tadeusz Wilski     (-) Benyamin Taube

 

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1857, 3 maja (niedziela)

Kościół Prafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Aktów Ślubów, Tom z lat 1850-1857, strona 1002/414, numer aktu 58

                Działo się w Warszawie w Parafij Świetego Aleksandra dnia trzeciego Maja tysiąc ośmset pięćdziesiąt siódmego roku o godzinie szóstej wieczorem.

Wiadomo czynimy, że wprzytomności Świadkow Xiędza Woyciecha Jakubowicza Prefekta Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych brata rodzonego Nowozaślubionego lat trzydzieści pięć tudzież Filipa Szymańskiego Nauczyciela tegoż Instytutu lat trzydzieści siedm mających obydwóch tu w Warszawie przy Ulicy Wiejskiej pod liczbą tysiąc siedmset trzydzieści sześć i siedm zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostalo Religiine Małżeństwo między Józefem Stanisławem dwóch Imion Jakubowiczem Młodzianem Werkmajstrem Warsztatów Mechanicznych w Fabryce Rządowej Machin na Solcu tu w Warszawie a w Parafii tutejszej przy Ulicy Czerniakowskiej pod liczbą trzy tysiące czterdzieści jeden litera B zamieszkałym, we wsi Stara Długa Wielkim Xięstwie Poznańskim zniegdy Józefa Urzędnika Policyi i żyjącej obecnie we wsi Konarzewie tymże Xięstwie Apolonij z Krzywińskich Małżonków Jakubowiczów urodzonym lat trzydzieści mającym = a Magdaleną Salomeą dwóch Imion Tworkowską Panną przy Rodzicach w Parafii tutejszej przy Ulicy Czerniakowskiej w domu pod liczbą dwa tysiące dziewięćset dziewiędziesiąt cztery zamieszkałą tu w Warszawie z Wincentego i Anny z Jedyków Małżonków Tworkowskich Obywateli urodzoną lat dwadzieścia mającą.

Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi w Parafii tutejszej w dniach dziewiętnastym, dwudziestym szóstym zeszłego oraz trzecim bieżącego miesiąca i roku Tamowania Małżeństwa nie zaszło. - Małżonkowie oświadczają iż Umowę przedślubną w dniu dwudziestym kwietnia (drugim Maja) roku bieżącego przed Janem Dzięciołkiewiczem Rejentem Kancelaryi Ziemiańskiej Guberni Warszawskiej zawarli. Pozwolenie przez Naczelnika wspomnianej Fabryki z daty dziewiątego kwietnia bieżącego roku za liczbą trzysta trzy wydane Nowozaślubionemu złożone zostało, niemniej pozwolenie Ojca Nowozaślubionej obecnego Aktowi Małżeńskiemu ustnie oświadczone zostało.

Akt Religiiny przez Nas Proboszcza podpisanego odbyty został. Akt ten Nowozaślubionym i Świadkom przeczytany został podpisany.-

 

                                                                              (-) Xiądz Mateusz Naruzewicz

                                                             Kanonik Metropolitalny, Dziekan

                                                                 Sędzia Pokoju i Proboszcz

 

(-) Józef Stanisław Jakubowicz          (-) Wojciech Jakubowicz

(-) Magdalena Salomea tworkowska          (-) Filip Szymański

(-) Wincenty Tworkowski

  

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,