Urodziła się: 9 lutego 1858 roku (wtorek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Aleksandra)

Rodzice:

- Józef Stanisław Jakubowicz (1828-1871)

- Magdalena Salomea Tworkowska (1837-1893)

 

Rodzeństwo: (?)

 

Mąż:

- Aleksander Biegański (1840-1897)

 

Ślub: 20 września 1890 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Trójcy

             w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarła: 9 listopada 1931 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu Powązkowskim

                           ( kw. 11, pod murem, p. 7 )

                           - obok Kościoła Św. Karola Boromeusza

 

Pierworodne dziecko Józefa i Magdaleny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny    ASC

 

 

Rok 1858, 21 lutego (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1858-1861, strona 50, numer aktu 100

 

Działo się w Warszawie w Parafii Świętego Aleksandra dnia dwudziestego pierwszego Lutego Tysiąc osiemset pięćdziesiąt ósmego roku o godzinie siódmej wieczorem. Stawił się Józef Jakubowicz Konduktor Machin Rządowych lat trzydzieści dwa mający tu w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej pod liczbą dwatysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zamieszkały - w obecności Świadków Wincentego Tworkowskiego Obywatela i Piotra Pruchalskiego zakrystiana obydwóch pełnoletnich tu w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone w jego zamieszkaniu dnia dziesiątego Lutego roku bieżącego o godzinie piatej zrana z jego Małżonki Magdaleny z Tworkowskich lat dziewietnascie mającej - Dziecieciu temu na Chrzcie Świetym w dniu dzisiejszym przez Księdza Wojciecha Jakubowicza Kanonika honorowego Warszawskiego odbytym, nadane zostały Jmiona Anna Apolonia Scholastyka, a rodzicami jego Chrzestnymi byli wyżej rzeczony Wincenty Tworkowski Dziadek i Magdalena Tworkowska Prababka Nowonarodzonej - Akt ten stawającemu i Świadkom przeczytany, został podpisany. -

 

            (-) Józef Jakubowicz                  (-)Wincenty Tworkowski

            (-) Piotr Pruchalski

                              (-) Ksiądz Mateusz Naruszewicz

                                                 Kanonik Metropolitalny

                                                    Sedzia Pokoju i Proboszcz

 

 

 

 


 

Źrodła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,