Urodziła się: 14 listopada 1841 roku (niedziela) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Aleksandra)

Rodzice:

- Wincenty Jan Tworkowski (1807-1892)

- Anna Magdalena Jedicke (1820-1887)

 

Rodzeństwo: (9)

- Magdalena Salomea (1837-1893)

- Jan Felix (1839-1847)

- Amelia Sabina (1843-?)

- Wincenty Rafał (1845-1870)

- Tomasz Władysław (1848-1885)

- Franciszka Anna (1850-1850)

- Józef Paulin (1851-1903)

- Ewa Anna (1853-?)

- Anastazja Anna (1856-1929)

 

Mąż:

- Marcelli Antoni Boretti (1837-1892)

 

Ślub: 31 stycznia 1866 roku (środa) w Kościele pw. Św. Alexandra

             w Warszawie

Dzieci: (7)

- Wiktorya Ewa (1866-1944)

- Marcelli Józef (1868-1869)

- Apolonia Scholastyka (1870-1954)

- Feliks Wiktor (1871-1936)

- Maria Barbara (1873-1957)

- Anna Józefa (1875-1940)

- Stanisława Maryanna (1876-1953)

 

Zmarła: 7 stycznia 1896 roku (wtorek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu Powązkowskim ( kw.76, rząd V, p.21 )

                           - grobowiec rodzinny

Trzecie dziecko Wincentego i Anny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1841, 21 listopada (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1838-1841, strona 908/204, numer aktu 407

 

Działo się w Warszawie w Parafii Świętego Aleksandra dnia dwudziestego pierwszego Listopada tysiąc osiemset czterdziestego pierwszego roku o godzinie w puł do piątej z południa. Stawił się Wincenty Tworkowski Obywatel lat trzydzieści cztery mający tu w Warszawie przy Ulicy Czerniakowskiej w domu pod liczbą dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zamieszkały, w obecności świadków Jdziego Sikorskiego Obywatela i Jana Pawlika Kupca obydwóch pełnoletnich tu w Warszawie zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w jego zamieszkaniu dnia czternastego bieżącego miesiąca o godzinie trzeciej rano z jego Małżonki Anny z Jedike lat dwadzieścia jeden mającej. — Dziecięciu temu na Chrzcie Świetym w dniu dzisiejszym przez Nas proboszcza podpisanego odbytym nadane zostały imiona Rozalia Emilia a rodzicami jego Chrzestnymi byli wyżej wspomniany Jdzi Sikorski i Anna Pawlik. - Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany został podpisany. —

                                                         (-) Ksiądz Mateusz Naruszewicz

                                                                 Proboszcz Parafij Ś-go

                                                                                           Alexandra

 

(-) Wincenty Tworkowski        (-) Jdzi Sikorski         (-) Jan Pawlik

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1866, 31 stycznia (środa)

Kościół Prafialny pw. Św. Alexandra w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1866, strona 14, numer aktu 27

              Działo się w Warszawie w Parafji Świętego Alexandra dnia trzydziestego pierwszego stycznia tysiąc osmset sześćdziesiątego szóstego roku o godzinie piątej wieczorem.

Wiadomo czyniemy, że w przytomności Leona Kwiatkowskiego lat czterdzieści sześć i Wincentego Tworkowskiego Ojca Nowozaślubionej lat pięćdziesiąt dziewięć mających obudwu Obywateli w Warszawie, pierwszego przy Ulicy Twardej pod liczbą tysiąc sto trzy Lit. A, drugiego zaś przy Ulicy Czerniakowskiej pod liczbą dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zamieszkałych. Na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Marcellim Borettim kawalerem Majstrem Ciesielskim poprzednio w Parafii Świętego Krzyża, obecnie w tutejszej przy Ulicy Żurawiej pod liczbą tysiąc sześćset osiemdziesiąt Lit. B zamieszkałym, z Felixa Budowniczego i Anny Rozyny z Hauszyldt Małżonków Borettich zmarłych urodzonym lat dwadzieścia dziewięć mającym = a Rozalią Emilią dwóch Jmion Tworkowską Panną przy Rodzicach w Parafji tutejszej przy ulicy Czerniakowskiej pod liczbą dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zamieszkałą - i w Warszawie z Wincentego Obywatela i Anny z Jedyke Małżonków Tworkowskich tu zamieszkałą urodzoną lat dwadzieścia cztery mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w obu Parafiach w dniach: czternastym, dwudziestym pierwszym i dwudziestym ósmym bieżącego miesiąca. Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż w dniu piętnastym/dwudziestym siódmym bieżącego Miesiąca i roku zawarli umowę przedślubną tu w Warszawie przed Adamem Dziedzickim Rejentem Kancelaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawie.- Obrzędu Religijnego dopełnił Xiędza Felix Michałowski tutejszy Wikaryusz. Akt ten po przeczytaniu przez Nowozaślubionych,  Świadków i Nas podpisanym został.

 

        (-) Marcelli Boretti                                      (-) Leon Kwiatkowski

       (-) Rozalia Emilia Tworkowska             (-) Wincenty Tworkowski

 

           (-) Xsiądz Teofil Jagodziński Adm. Paraf. Św. Alexandra

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1896, 7 stycznia (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świętych w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1896, strona 4, numer aktu 21

 

Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świetych dnia dwudziestego szóstego Grudnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego piątego roku / siódmego Stycznia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego szóstego roku o godzinie czwartej po południu. Stawili się Stanisław Olszewski Kupiec i Franciszek Maszkiewicz Urzędnik, pełnoletni w Warszawie zamieszkali i oświadczyli iż tu w Warszawie  przy ulicy Złotej pod numerem pięć tysięcy sto dziewiętnastym w dniu dzisiejszym o godzinie siódmej rano umarła: Rozalia Boretti wdowa emerytka lat pięćdziesiąt cztery żyjąca, urodzona w Warszawie córka  Wincentego i Anny z Jedike małżonków Tworkowskich. Przekonawszy się naocznie o zejściu Rozalii Boretti akt ten świadkom przeczytany, Nami i Nimi podpisanym został. —

                              

(-) Stanisław Olszewski                   (-) Fran.Maszkiewicz

 

                                                             (-) Ks. Wincenty Miechowicz Wikariusz

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,