Urodziła się: 22 grudnia 1866 roku (sobota) w Warszawie

                           (chrzczona par. pw. Św. Aleksandra)

Rodzice:

- Marcelli Antoni Boretti (1837-1892)

- Rozalia Emilia Tworkowska (1841-1896)

 

Rodzeństwo: (6)

- Marcelli Józef (1868-1869)

- Apolonia Scholastyka (1870-1954)

- Feliks Wiktor (1871-1936)

- Maria Barbara (1873-1957)

- Anna Józefa (1875-1940)

- Stanisława Maryanna (1876-1953)

 

Panna

 

Zmarła: 23 września 1944 roku (sobota) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu Powązkowskim

                           ( kw.76, rząd 5, p.21 ) w grobowcu rodzinnym

 

Pierworodne dziecko Marcellego i Rozalii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1867, 27 stycznia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1867, strona 61, numer aktu 42

 

Działo się w Warszawie w Parafii Śgo Alexandra dnia dwudziestego siódmego Stycznia tysiąc osiemset sześćdziesiątego siódmego roku o godzinie czwartej zpołudnia. Stawił się Marcelli Boretti Majster Ciesielski lat trzydzieści mający, w Warszawie przy ulicy Żurawiey pod liczbą tysiąc sześćset osiemnaście Lit. B zamieszkały w obecności Wincentego Tworkowskiego Obywatela lat sześćdziesiąt i Stanisława Werbenko Zakrystyana lat trzydzieści mających, w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci Żeńskiej urodzone w jego zamieszkaniu dnia dwudziestego drugiego Grudnia roku zeszłego o godzinie czwartej zrana z jego Małżonki Rozali z Tworkowskich lat dwadzieścia cztery mającej. — Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadano Jmiona Wiktorya Ewa, a rodzicami Chrzestnymi byli Wincenty Tworkowski i Katarzyna Marenż. Meldunek spóźniony dla zatrudnienia ojca. Akt ten przez Stawającego, Świadków i Nas podpisany został. —

 

       (-) Marcelli Boretti             (-) Wincenty Tworkowski

                                     (-) Stanisław Werbenko

                  (-) X. Jan Leski Zarządzający Parafiją

 

 

 

Prowadziła pracownię kapeluszy damskich i dziecięcych w Warszawie przy ulicy Chmielnej 64.

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,