Urodził się: 14 października 1871 roku (sobota) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Wszystkich Świętych)

Rodzice:

- Marcelli Antoni Boretti (1837-1892)

- Rozalia Emilia Tworkowska (1841-1896)

 

Rodzeństwo: (6)

- Wiktorya Ewa (1866-1944)

- Marcelli Józef (1868-1869)

- Apolonia Scholastyka (1870-1954)

- Maria Barbara (1873-1957)

- Anna Józefa (1875-1940)

- Stanisława Maryanna (1876-1953)

 

Kawaler

 

Zmarł: 9 czerwca 1936 roku (wtorek) w Moskwie

 

Pochowany: Введенское кладбище, Москва ( foto grobu )

 

                           jego epitafium znajduje się na Cmentarzu

                           Powązkowskim ( kw.76, rząd 5, p.21 )

                           - grobowiec rodzinny

 

Czwarte dziecko Marcellego i Rozalii.

 

Inżynier mechanik, specjalista Kolei Żelaznych.

Budował kolei w Rosji/ZSRR tam też zmarł.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1871, 12 listopada (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świętych w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1866-1879, strona 171, numer aktu 681

 

Działo się w mieście Warszawie w kancelaryi Kościoła Wszystkich Świętych trzydziestego pierwszego Października / dwunastego listopada tysiąc osiemset siedemdziesiątego pierwszego roku, o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Marcelli Boretti majster ciesielski zamieszkały w Warszawie przy ulicy Złotej pod numerem tysiąc pięćset dziewiątym litera a, trzydzieści cztery lata mający, w obecności Józefa Boretti architekta i Józefa Sikorskiego służącego do mszy, obydwóch w Warszawie zamieszkałych, pełnoletnich i przedstawił Nam dziecię męskiej płci oświadczając, że urodziło się w Warszawie w jego mieszkaniu drugiego / czternastego Października bieżącego roku o godzinie ósmej i pół rano, z jego prawowitej małżonki Rozalii z domu Tworkowskiej dwadzieścia osiem lat mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym  odbyty w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Feliks Wiktor, a rodzicami chrzestnymi jego byli Józef Boretti i Amelia Tworkowska. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany został, z Nami oycem i pierwszym świadkiem podpisany, drugi nie piśmienny.

 

    (-) Marcelli Boretti                          (-) JBoretti

                              (-) Ks. Woj. Jakubowicz    Wik.

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,