Urodziła się: 2 kwietnia 1875 roku (piątek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Wszystkich Świętych)

Rodzice:

- Marcelli Antoni Boretti (1837-1892)

- Rozalia Emilia Tworkowska (1841-1896)

 

Rodzeństwo: (6)

- Wiktorya Ewa (1866-1944)

- Marcelli Józef (1868-1869)

- Apolonia Scholastyka (1870-1954)

- Feliks Wiktor (1871-1936)

- Maria Barbara (1873-1957)

- Stanisława Maryanna (1876-1953)

 

Panna

 

Zmarła: 26 kwietnia 1940 roku (piatek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu Powązkowskim ( kw.76, rząd 5, p.21 )

                           - grobowiec rodzinny

 

Szóste dziecko Marcellego i Rozalii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1875, 11 kwietnia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świętych w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1866-1879, strona , numer aktu 277

 

Działo się w mieście Warszawie w kancelaryi Kościoła Wszystkich Świetych trzydziestego Marca / jedenastego Kwietnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego roku, o godzinie trzeciej i pół po południu. Stawił się Marcelli Boretti cieśla zamieszkały w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej pod numerem tysiąc czterdziestym ósmym, trzydzieści osiem lata mający, w obecności Bonifacego Boretti pułkownika artylerji Wojsk Rosyjskich i Ignaca Gerwachowskiego dorożkarza, pierwszy w Łowiczu drugi w Warszawie zamieszkałych, pełnoletnich i przedstawił Nam dziecię żeńskiej płci oświadczając, że urodziło się w Warszawie w jego mieszkaniu dwudziestego pierwszego Marca / drugiego Kwietnia bieżącego roku o godzinie dwunastej w nocy, z jego prawowitej małżonki Rozalii z domu Tworkowskiej trzydzieści dwa lata mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym  odbyty w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Anna Józefa, a rodzicami chrzestnymi jego byli Bonifacy Boretti i Józefa Walter. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany został, z Nami oycem i pierwszym świadkiem podpiasny, drugi nie piśmienny.

 

         (-) Marcelli Boretti                  (-) Bonifacy Boretti

 

                                                         (-) Ksiądz Antoni Rogowski Wikary

 

 

Poświęciła swoje życie pracy z młodzieżą. Pracowała przez wiele lat jako wychowawczyni w Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych na placu Trzech Krzyży.

 

W 1926 roku będąc pracownicą Państwowego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie podpisała Polską Deklarację o Podziwie i Przyjaźni z okazji 150-lecia USA. [1]

(patrz foto)

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - www.genealodzy.pl

 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej