Urodził się: 16 stycznia 1837 roku (poniedziałek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Maryi Panny)

Rodzice:

- Feliks Jan Maria Boretti (1798-1847)

- Anna Rozyna Hauschild (1803-1837)

 

Rodzeństwo: (7)

- Józef Antoni (1825-1878)

- Ludwika Joanna (1826-1851)

- Edward Kalixt (1828-1836)

- Katarzyna Franciszka (1830-1851)

- Emil Piotr Paweł (1832-1833)

- Teofil Józef (1834-1910)

- Pankracy Bonifacy (1835-1915)

 

Żona:

- Rozalia Emilia Tworkowska (1841-1896)

 

Ślub: 31 stycznia 1866 roku (środa) w Kościele pw. Św. Alexandra

             w Warszawie

Dzieci: (7)

- Wiktorya Ewa (1866-1944)

- Marcelli Józef (1868-1869)

- Apolonia Scholastyka (1870-1954)

- Feliks Wiktor (1871-1936)

- Maria Barbara (1873-1957)

- Anna Józefa (1875-1940)

- Stanisława Maryanna (1876-1953)

 

Zmarł: 18 sierpnia 1892 roku (czwartek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim

                          ( kw. 76, rząd 5, p. 21 )  - grobowiec rodzinny

 

Ósme dziecko Feliksa i Anny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1837, 8 maja (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1837, strona 186, numer aktu 371

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia Ósmego Maja Tysięcznego Osimsetnego Trzydziestego Siódmego Roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Felix Boretti Budowniczy Budowli Królewskich, w Warszawie zamieszkały lat trzydzieści ośm liczący, w obecności Bonawentury Marchwińskiego Naczelnika Rachuby Komory Konsumowo-Składowey lat trzydzieści sześć, tudzież Krzysztofa Hauszyld Obywatela lat trzydzieści sześć mających, w Warszawie zamieszkałych, i okazał Nam dziecię płci męskiej, urodzone tu w Warszawie przy ulicy Wójtowskiej pod liczbą Tysiąc osimset sześćdziesiąt cztery, dnia szesnatego Stycznia roku bieżącego o godzinie siódmej rano, z Jego Małżonki Anny Rozyny z Hauszyldów lat trzydzieści trzy mającej, iuż nieżyjącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Jmiona Marcelli Antoni, a Rodzicami Jego Chrzstnymi byli wyżej wymieniony Bonawentura Marchwiński i Józefa Maringe, Krzysztof Hauszyldi Maryanna Hauszyld. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany przez Nas, Oyca i Świadków podpisany został. -

                                                                         (-) w Zastępstwie Proboszcza Xiądz Aleksander Maciej Roguski Wikaryusz Parafii Panny Maryi

 

(-) Felix Boretti    (-) Bonawentura Marchwiński    (-) Krzysztof Hauszyld

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny    wtóropis ASC

 

 

Rok 1866, 31 stycznia (środa)

Kościół Prafialny pw. Św. Alexandra w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1866, strona 14, numer aktu 27

              Działo się w Warszawie w Parafji Świętego Alexandra dnia trzydziestego pierwszego stycznia tysiąc osmset sześćdziesiątego szóstego roku o godzinie piątej wieczorem.

Wiadomo czyniemy, że w przytomności Leona Kwiatkowskiego lat czterdzieści sześć i Wincentego Tworkowskiego Ojca Nowozaślubionej lat pięćdziesiąt dziewięć mających obudwu Obywateli w Warszawie, pierwszego przy Ulicy Twardej pod liczbą tysiąc sto trzy Lit. A, drugiego zaś przy Ulicy Czerniakowskiej pod liczbą dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zamieszkałych. Na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Marcellim Borettim kawalerem Majstrem Ciesielskim poprzednio w Parafii Świętego Krzyża, obecnie w tutejszej przy Ulicy Żurawiej pod liczbą tysiąc sześćset osiemdziesiąt Lit. B zamieszkałym, z Felixa Budowniczego i Anny Rozyny z Hauszyldt Małżonków Borettich zmarłych urodzonym lat dwadzieścia dziewięć mającym = a Rozalią Emilią dwóch Jmion Tworkowską Panną przy Rodzicach w Parafji tutejszej przy ulicy Czerniakowskiej pod liczbą dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zamieszkałą - i w Warszawie z Wincentego Obywatela i Anny z Jedyke Małżonków Tworkowskich tu zamieszkałą urodzoną lat dwadzieścia cztery mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w obu Parafiach w dniach: czternastym, dwudziestym pierwszym i dwudziestym ósmym bieżącego miesiąca. Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż w dniu piętnastym/dwudziestym siódmym bieżącego Miesiąca i roku zawarli umowę przedślubną tu w Warszawie przed Adamem Dziedzickim Rejentem Kancelaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawie.- Obrzędu Religijnego dopełnił Xiędza Felix Michałowski tutejszy Wikaryusz. Akt ten po przeczytaniu przez Nowozaślubionych,  Świadków i Nas podpisanym został.

 

        (-) Marcelli Boretti                                      (-) Leon Kwiatkowski

       (-) Rozalia Emilia Tworkowska             (-) Wincenty Tworkowski

 

           (-) Xsiądz Teofil Jagodziński Adm. Paraf. Św. Alexandra

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy.

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,