Urodziła się: 9 listopada 1876 roku (czwartek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Wszystkich Świętych)

Rodzice:

- Marcelli Antoni Boretti (1837-1892)

- Rozalia Emilia Tworkowska (1841-1896)

 

Rodzeństwo: (6)

- Wiktorya Ewa (1866-1944)

- Marcelli Józef (1868-1869)

- Apolonia Scholastyka (1870-1954)

- Feliks Wiktor (1871-1936)

- Maria Barbara (1873-1957)

- Anna Józefa (1875-1940)

 

Panna

 

Zmarła: 24 marca 1953 roku (wtorek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu Powązkowskim  ( kw.76, rząd 5, g.21 )

                           - grobowiec rodzinny

 

Siódme dziecko Marcellego i Rozalii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1876, 30 listopada (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świętych w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1866-1879, strona 219, numer aktu 876

 

Działo się w mieście Warszawie w kancelaryi Kościoła Wszystkich Świetych osiemnastego / trzydziestego Listopada tysiąc osiemset siedemdziesiątego szóstego roku, o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Marcelli Antoni Boretti cieśla trzydzieści dziewięć lat mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej pod numerem tysiąc szęśćdziesiątym drugim, w obecności Tomasza Tworkowskiego stolarza  i Józefa Ziółkowskiego kucharza, obydwóch w Warszawie zamieszkałych, pełnoletnich i przedstawił Nam dziecię żeńskiej płci oświadczając, że urodziło się w Warszawie w jego mieszkaniu dwudziestego ósmego Października / dziewiątego Listopada bieżącego roku o godzinie dziewiatej rano, z jego prawowitej małżonki Rozalii z domu Tworkowskiej trzydzieści pięć lat mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym  odbyty w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Stanisława Maryanna, a rodzicami chrzestnymi jego byli Tomasz Tworkowski i Augusta Hofmann. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany został, z Nami oycem i pierwszym świadkiem podpiasny, drugi nie piśmienny.

 

   (-) Marcelli Boretti                        (-) Tomasz Tworkowski

               (-) Ksiądz Jan Sadowski Wikariusz

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,