Urodził się: 18 czerwca 1868 roku (czwartek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Aleksandra)

Rodzice:

- Marcelli Antoni Boretti (1837-1892)

- Rozalia Emilia Tworkowska (1841-1896)

 

Rodzeństwo: (6)

- Wiktorya Ewa (1866-1944)

- Apolonia Scholastyka (1870-1954)

- Feliks Wiktor (1871-1936)

- Maria Barbara (1873-1957)

- Anna Józefa (1875-1940)

- Stanisława Maryanna (1876-1953)

 

Zmarł: 20 stycznia 1869 roku (środa) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim

                          ( kw.76, rząd 5, p.21)  - grobowiec rodzinny

 

Drugie dziecko Marcellego i Rozalii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny    wtóropis ASC

 

 

Rok 1868, 5 lipca (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1868, strona 50, numer aktu 320

 

Działo się w Warszawie w Parafii Świętego Aleksandra dnia piątego Lipca Tysiąc osiemset sześćdziesiąt ósmego roku o godzinie siódmej wieczorem. Stawił się Marcelli Boretti Cieśla trzydzieści dwa lata mający zamieszkały w Warszawie pod liczbą tysiąc sześćset osiemnaście lit. B w obecności Józefa Jakubowicza czterdzieści dwa lata i Wincentego Tworkowskiego sześćdziesiąt lat mających zamieszkałych w Warszawie oboje Obywatele - i przedstawił Nam dziecię płci męskiej urodzone w jego domu zamieszkania osiemnastego czerwca roku bieżącego o godzinie czwartej rano z jego małżonki Rozalii z Tworkowskich dwadzieścia pięć lat mającej. Dziecku temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadano imiona Marcelli Józef, a Chrzestnymi jego byli Józef Jakubowicz i Anna Tworkowska. Spóźnienie nastąpiło z przyczyn Ojca. Akt ten po przeczytaniu podpisany został przez Ojca i świadków oraz Nami podpisany. -

 

                                                       (-) Ks. Józef Leski  Urzędnik

(-) Marcelli Boretti                         (-) Józef Jakubowicz

                    (-) Wincenty Tworkowski

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    pierwopis Kościelny    wtóropis ASC

 

 

Rok 1869, 21 stycznia (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie.

Księga Zgonów, Tom z roku 1869, strona 5, numer aktu 29

 

Działo sie w Warszawie w Parafij Świętego Aleksandra dnia dziewiatego /: dwudziestego pierwszego stycznia Tysiąc osimset sześćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawili się Marcelli Boretti Cieśla trzydzieści dwa lata i Felix Sosnowski .................. trzydzieści pięć lat mający, zamieszkali w Warszawie i oświadczyli że w dniu wczorajszym o godzinie jedenastej w nocy w Warszawie pol liczbą tysiąc sześćset osiemnaście Lit. B zmarł Marcelli Józef Boretti osiem miesięcy mający urodzony w Warszawie syn Marcelego i żony jego Rozalii z Tworkowskich. Po przekonaniu się naocznie o Zeyściu Marcellego Borettego. Akt ten Stawającym przeczytany został i podpisany.

 

                (-) pełniący obowiązki urzędnika Ks. Adolf  Piętka

 

           (-) Marcelli Boretti                               (-) Felix Sosnowski

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,