Urodził się: 16 sierpnia 1825 roku (wtorek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Feliks Jana Maria Boretti (1798-1847)

- Anna Rozyna Hauschild (1803-1837)

 

Rodzeństwo: (7)

- Ludwika Joanna (1826-1851)

- Edward Kalixt (1828-1836)

- Katarzyna Franciszka (1830-1851)

- Emil Piotr Paweł (1832-1833)

- Teofil Józef (1834-1910)

- Pankracy Bonifacy (1835-1915)

- Marcelli Antoni (1837-1892)

 

Żona:

- Antonina Emilia Janikowska (1829-1918)

 

Ślub: 5 lutego 1853 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela             w Warszawie

Dzieci: (8)

- Felicja Teofila (1854-1855)

- Jan Andrzej (1856-1929)

- Ludwik (1857-1883)

- Wincenty Franciszek (1859-1932)

- Teofil Eugeniusz (1860-1910)

- Emilia Bronisława (1862-1891)

- Józef Mikołaj (1863-1965)

- Antoni (1867-1956)

 

Zmarł:  10 kwietnia 1878 roku (środa) w Warszawie

 

Pochowany: 14 kwietnia 1878 roku (niedziela) o godz. 15:00

                           na Cmentarzu Powązkowskim

                           kw.4, rząd I, p. 4  przy Alei Katakumbowej

                           - grobowiec rodzin Boretti-Maringe

 

Pierworodne dziecko Feliksa i Anny.

 

 

Oryginalny Akt Urodzenia:    zapis ASC Cyrkułu II

 

 

Rok 1825, 17 sierpnia (środa)

Urząd Stanu Cywilnego Cyrkułu II w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1808-1825, strona 142, numer aktu 425

 

Roku tysiąc osimset dwudziestego piątego dnia siedemnastego miesiąca sierpnia, o godzinie trzeciej z południu. Przed nami Urzędnikiem Stanu Cywilnego gminy Cyrkułu drugiego Mista stołecznego Warszawy, Stawił się Felix Boretty Obywatel lat dwadzieścia siedm mający, w domu przy ulicy Rynek Nowego pod liczbą trzysta trzydzieści trzy zamieszkały, y okazał Nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu pomieszkania iego, na dniu wczorajszym o godzinie Ósmej z rana oświadczając Jż iest zniego i Anny z Hauschildt lat dwadzieścia dwa mającej iego małżonki zpłodzone, i iest iego życzeniem nadać mu imiona Józef Antoni. Pouczynieniu powyższego oświadczenia, i okazaniu Dziecięcia wprzytomności Leonarda Maringe Obywatela lat czterdzieści ieden mającego, w domu przy ulicy Zakroczymskiej pod liczbą tysiąc osimset pięćdziesiąt siedm mieszkającego y Józefa |Boretty Obywatela Mista Warszawy, lat sześćdziesiąt ieden liczacego wdomu przy ulicy Wójtowskiej pod liczbą tysiąc osimset sześćdziesiąt cztery zamieszkałego. Poczem Akt niniejszy po przeczytaniu onego przez Nas, oświadczającego oyca i Świadków podpisany został.

 

(-) Bonifacy Szperliński Urzędnik Stanu Cywilnego

 

(-) Felix Boretti   (-) Leonard Maringe    (-) Giuseppe Boretti

  

 

Wykształcenie odebrał w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych u profesora architektury, Stanisława Balińskiego, a doświadczenie zdobył praktykując m.in. na budowach u swojego dziadka i ojca.

W 1853 roku wziął ślub z Antoniną Emilią Janikowską córką nieżyjącego już wtedy wielkiego społecznika warszawskiego Teofila Janikowskiego.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1853, 5 lutego (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Księga Ślubów, Tom z lat 1851-1853, strona 56, numer aktu 56

 

Działo się w Warszawie dnia piątego miesiąca lutego tysiąc osiemset pięćdziesiątego trzeciego roku w pół do piątej z południa - Wiadomo czynimy że w obecności świadków Ferdynanda Boretti stryja Zaślubionego, i Wiktora Maringe Kupca, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało, religijne i przez podpisanego, pobłogosławione Małżeństwo między Józefem Antonim Boretti Młodzianem Budowniczym prywatnym, przy ulicy Zakroczymskiej pod liczbą tysiąc osiemset pięćdziesiąt siedem w Parafii Panny Maryi stale zamieszkałym, urodzonym w Mieście Warszawie zniegdy Felixa Boretti Budowniczego i Anny z Hauschilttów Małżonków lat dwadzieścia siedm mającym, a Antoniną Janikowską Panną Córką niegdy Teofila Janikowskiego Kupca i żyjącej Emilii z Kaltenbachów Małżonków, zrodzoną wyż rzeczonym Mieście lat dwadzieścia trzy mającą przy ulicy Podwale pod liczbą czterysetną dziewięćdziesiątą dziewiątą w Parafii Świętego Jana przy Matce stale zamieszkałą. Małżeństwo to wyprzedziły trzy Zapowiedzi w dniach szesnastym, dwudziestym trzecim i trzydziestym stycznia roku bieżącego w Kościołach Parafialnych Warszawskich Świętojańskim i Panny Maryi jako też zezwolenie ustne obecnej Aktowi temu Matki Zaślubionej. - Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie oświadczają iż niezawarli umowy przedślubnej. Niniejszy Akt po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z Zaślubionymi, Matką zaślubionej i świadkami -

 

p.o. Prob. i Urzędu Sta.Cyw.  X. August Sieklucki

(-) Józef Antoni Boretti           (-) Antonina Janikowska

(-) Emilia Janikowska Matka      (-) Ferdynand Boretti

                                   (-) Wiktor Maringe

 

 

 

Do jego czołowych osiągnięć należą prace konserwatorskie na Zamku Królewskim, których był równicześnie projektantem i wykonawcą.

Zbudował:

- dom starców gminy ewalgelickiej przy ulicy Młynarskiej 54/56,

- kamienicę nr 37/39 przy Nowym Świecie,

- pałac w Skotnikach

i wiele innych.

 

Mieszkał w pałacyku, który sam zaprojektował i zbudował, na rogu Siennej i Sosnowej, gdzieś wśród gęstego zadrzewienia istniały także stajnie.

 

Był miłośnikiem teatru, muzyki i sztuk pięknych.

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1878, 12 kwietnia (piątek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1878, strona 214, numer aktu 104

 

Działo się w Warszawie trzydziestego pierwszego marca/ dwunastego kwietnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego ósmego roku o godzinie jedenastej z południa. Stawił się Wiktor Maringe Obywatel pięćdziesiąt lat mający i Leonard Maringe Obywatel pięćdziesiąt sześć lat mający, obydwaj w Warszawie zamieszkali i oświadczyli Nam w dniu onegdajszym o godzinie zmarł Józef Boretti Architekt piędziesiąt trzy lata mający urodzony w Warszawie, syn Feliksa i Anny z domu Hauszyld, zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Antoninę z domu Janikowską. Po naocznym stwierdzeniu o zgonie Józefa Akt ten przeczytany i podpisany został.

 

(-) Leonard Maringe                          (-) Wiktor Maringe

 

                                                       (-) Ksiądz nieczytenie

 

 

Nekrolog: [1]

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - Nekrolog w „Kurierze Warszawskim” nr 85/1878 z dnia 12 kwietnia,

            (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, CRISPA)

 

Źródła:

 

- Archiwum USC,

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,