Urodził się: 6 grudnia 1863 roku (niedziela) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Józef Antoni Boretti (1825-1878)

- Antonina Emilia Janikowska (1829-1918)

 

Rodzeństwo: (7)

- Felicja Teofila (1854-1855)

- Jan Andrzej (1856-1929)

- Ludwik (1857-1883)

- Wincenty Franciszek (1859-1932)

- Teofil Eugeniusz (1860-1910)

- Emilia Bronisława (1862-1891)

- Antoni (1867-1956)

 

Żona:

- Maria Rymaszewska (1865-1948)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (3)

- Helena Maria Irena (1890-1973)

- Wacław (1892-1894)

- Witold (1896-1939)

 

Zmarł: 10 kwietnia 1965 roku (sobota) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim

                           ( kw. 43, rząd I, p. 17/18 )  - grobowiec rodzinny

 

Siódme dziecko Józefa i Antoniny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1864, 19 marca (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1864, strona 196, numer aktu 783

 

Działo się w Warszawie w Parafii Św.Krzyża dnia dziewiętnastego Marca tysiąc osimset sześćdziesiątego czwartego roku o godzinie trzeciej popołudniu. Stawił się Józef Boretti Budowniczy lat trzydzieści ośm mający w Warszawie pod numerem tysiąc czterysta ośmdziesiąt siedem przy ulicy Sosnowej zamieszkały w obecności Aleksandra Mianowskiego Urzędnika Komisyi Skarbu lat czterdzieści pięć i Teofila Boretti Fotografa lat trzydzieści mających w Warszawie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego dnia szóstego Grudnia roku zeszłego o godzinie szóstej rano z Jego małżonki Antoniny z Janikowskich lat trzydzieści trzy mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym nadano Jmiona Józef Mikołaj Rodzicami Jego Chrzestnymi byli Aleksander Mianowski z Jzabellą Boretti. Za przyczynę opóźnienia Aktu Ojciec podał słabość Żony. Akt ten przeczytany ojcu i Świadkom przez tychże i Nas podpisny został. -

 

        (-) Józef Boretti   (-) Alexander Mianowski   (-) Teofil Boretti

                                                       (-) X. Łuniewski Prefekt

 

 

 

Był osobnikiem niezwykłym i zupełnie odległym od zawodu muratorów.

Miał wiele z charakteru kresowego szlachcica.

Niechętnie podporządkowywał się nakazom władzy, odznaczał się wielkim temperamentem, ignorował przykazania swojej klasy.

Usunięto go z wilczym biletem z Gimnazjum Górskiego w Warszawie przy ulicy Daniłowiczowskiej za odmowę nauki jezyka rosyjskiego (był to okres walki o szkołę polską).

 

W okresie od 19 listopada 1890 roku do 1898 roku prowadził zakład fotograficzny jako filję Zakładu kaliskiego swojego brata Wincentego w Mińsku, kilkukrotnie zmieniając lokale m.in. 5 lipca 1895 roku i 18 sierpnia 1896 roku. Jeden z jego lokali znajdował się przy ulicy Zacharzewskiej 73.

 

Jeszcze przed I Wojną Światową osiadł w majątku Kulczyn pod Włodawą i tam, w znakomitym zdrowiu i przeważnie w dobrym humorze, dożył sędziwego wieku. Budził zdumienie swym społecznikostwem - nadawał działki chłopom, założył dla nich ambulatorium lekarskie.

Był drugim z kolei najstarszym z Borettich żyjącym ponad 100 lat.

Na sto pierwsze urodziny wypił parę kieliszków wódki i zjadł pół kilograma flaków z korniszonami.

Rześki jak Boretti po setce!

 

Po II Wojnie Światowej w 1947 roku majątek Kulczyn został znacjonalizowany i przejęty przez PGR.

Pomimo represji komunistycznych, które dosięgły całą Polskę, Józef wraz z rodziną - otrzymał za swoją postawę i stosunek do ludzi - prawo pozostania w tym samym powiecie i zamieszkał we Włodawie.

Jeszcze niedawno żyjący powtarzali jego powiedzenie: "Trzeba pamietać, że się ma dużo lat, ale nie zapomnieć, że jest się młodym".

Ludzie z Kulczyna i okolicznych wiosek, pracujący w majątku wspominając o nim, do dzisiaj mówią Pan Borekin.

Kiedy ostatnio odwiedziłem Kulczyn w 2008 roku, rozmawiałem m.in. z kobietą, która niezwykle ciepło wypowiadała się o "Borekinie" tak o nim mówiąc, a pracowała jako pomoc kuchenna, wraz z mężem, który był stajennym w majątku Józefa.

 

Pod koniec życia przeprowadził się do Zalesia k/Warszawy.

 

Zmarł w wieku lat 101!

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,

- Olgierd Budrewicz: Sagi warszawskie, Warszawa 1967,

- Jacek Strzałkowski: Słownik Fotografów, Łódź 2009,