Urodziła się: 13 czerwca 1829 roku (sobota) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Teofil Mikołaj Aleksander Janikowski (1801-1840) 

- Emilia Anna Kaldenbach (1804-1870)

 

Rodzeństwo: (2)

- Piotr Teofil Bonifacy (1833-1880)

- Walerya Agnieszka Genowefa (1835-?)

 

Mąż:

- Józef Antoni Boretti (1825-1878)

 

Ślub: 5 lutego 1853 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela             w Warszawie

Dzieci: (8)

- Felicja Teofila (1854-1855)

- Jan Andrzej (1856-1929)

- Ludwik (1857-1883)

- Wincenty Franciszek (1859-1932)

- Teofil Eugeniusz (1860-1910)

- Emilia Bronisława (1862-1891)

- Józef Mikołaj (1863-1965)

- Antoni (1867-1956)

 

Zmarła: ok. 1918 roku w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu

 

Pierworodne dziecko Teofila i Emilii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny     wtóropis ASC

 

 

Rok 1829, 20 czerwca (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1826-1829, strona 78/157, numer aktu 313

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego Miesiąca Czerwca tysiąc osiemset dwudziestego dziewiątego Roku o godzinie szóstej z południa stawili się Wielmożny Teofil Janikowski Kupiec tutejszy liczący lat dwadzieścia osiem w Warszawie przy ulicy Podwale pod liczbą pięćset dwadzieścia cztery zamieszkały w obecności Wielmożnych Franciszka Przeździeckiego sekretarza Komisyi Rządowej Woyny liczącego lat czterdzieści sześć przy ulicy Długiej pod liczbą pięćset dziewięćdziesiąt tudzież Stanisława Gmehling sekretarza w tejże Komisyi, liczącego lat trzydzieści trzy przy ulicy Elektoralnej pod liczbą siedemset sześćdziesiąt, obydwóch w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego wyżwyrzeczonym, na dniu trzynastym miesiąca i Roku bieżącego o godzinie kwadrans na pierwszą z północy z jego małżonki Emilii z Kaldenbachów mającej lat dwadzieścia pięć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Antonina Emilia, a rodzicami jego Chrzestnymi byli Wielmożni Andrzej Janikowski z Franciszką Przeździecką i Franciszek Przeździecki z Genowefą Gmehling. Niniejszy Akt Stawającym i Świadkom przeczytany, podpisany został przez Nas wraz z Oycem i Świadkami.

 

Xiądz Michał Poczyski Wikariusz Kościoła Parafialnego Świętego Jana.

 

(-) Teofil Janikowski Oyciec    (-) Franciszek Przeździecki    (-) Stanisław Gmehling

 

 

 

Była kobietą wyjątkowej urody i elegancji. W rodzinie mówiło się, że jest rozrzutna i rujnuje męża. Że jej toalety i ekwipaże pochłaniają majątek. Zachowało się wspomnienie niektórych jej kreacji. Wiadomo, że kiedy ją zapraszano na ślub, zawsze zjawiała się ubrana piękniej od panny młodej. Tu dygresja. Antonina była córką Teofila Janikowskiego, którego przyjaciel, poeta Stanisław Jachowicz, napisał tekst epitafium na grób Teofila na cmentarzu Powązkowskim (zniszczony w czasie ostatniej wojny):

 

Płaczą żony i dzieci

A ludzkość strapiona

..................................

Wszystko biednym poświęcał

I samego siebie.

Cześć jemu na tej ziemi

A nagroda w niebie

 

Dodajmy: Teofil Janikowski był ofiarnym społecznikiem. Między innymi prowadził aktywną działalność opieki nad dziećmi w domach ks.Baudouina.

 

5 lutego 1853 roku poślubiła Józefa Antoniego Boretti

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1853, 5 lutego (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1851-1853, strona 56, numer aktu 56

 

Działo się w Warszawie dnia piątego miesiąca lutego tysiąc osiemset pięćdziesiątego trzeciego roku w pół do piątej z południa - Wiadomo czynimy że w obecności świadków Ferdynanda Boretti stryja Zaślubionego, i Wiktora Maringe Kupca, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało, religijne i przez podpisanego, pobłogosławione Małżeństwo między Józefem Antonim Boretti Młodzianem Budowniczym prywatnym, przy ulicy Zakroczymskiej pod liczbą tysiąc osiemset pięćdziesiąt siedem w Parafii Panny Maryi stale zamieszkałym, urodzonym w Mieście Warszawie zniegdy Felixa Boretti Budowniczego i Anny z Hauschilttów Małżonków lat dwadzieścia siedm mającym, a Antoniną Janikowską Panną Córką niegdy Teofila Janikowskiego Kupca i żyjącej Emilii z Kaltenbachów Małżonków, zrodzoną wyż rzeczonym Mieście lat dwadzieścia trzy mającą przy ulicy Podwale pod liczbą czterysetną dziewięćdziesiątą dziewiątą w Parafii Świętego Jana przy Matce stale zamieszkałą. Małżeństwo to wyprzedziły trzy Zapowiedzi w dniach szesnastym, dwudziestym trzecim i trzydziestym stycznia roku bieżącego w Kościołach Parafialnych Warszawskich Świętojańskim i Panny Maryi jako też zezwolenie ustne obecnej Aktowi temu Matki Zaślubionej. - Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie oświadczają iż niezawarli umowy przedślubnej. Niniejszy Akt po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z Zaślubionymi, Matką zaślubionej i świadkami -

 

p.o. Prob. i Urzędu Sta.Cyw.  X. August Sieklucki

 

(-) Józef Antoni Boretti           (-) Antonina Janikowska

 

(-) Emilia Janikowska Matka      (-) Ferdynand Boretti

 

                                  (-) Wiktor Maringe

 

 

 

 


  

Źródła:

 

- Archiwum Archikatedry Warszawskiej,