Urodziła się: ok. 1804 roku w Skaryszewie

                           (par. pw. MB Loretańskiej w Pradze, pow. warszawski)

Rodzice:

- Karol Fryderyk Kaldenbach (1751-1815)

- Franciszka Wiktorya Rykowska (1780-1852)

 

Rodzeństwo: (5)

rodzone: (4)

- Genowefa Agnieszka (1803-?)

- Paulina Franciszka (1805-?)

- Joanna Marianna (1807-?)

- Marceli Karol Fryderyk (1812-1814)

przyrodnie z drugiego małżeństwa matki: (1)

- Marcellina Róża Wirginia Przezdziecka (1827-1854)

 

Mąż:

- Teofil Mikołaj Aleksander Janikowski (1801-1840)

 

Ślub: 26 lipca 1828 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Jana

            Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (3)

- Antonina Emilia (1829-1918)

- Piotr Teofil Bonifacy (1833-1880)

- Walerya Agnieszka Genowefa (1835-?)

 

Zmarła: 2 listopada 1870 roku (środa) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu

 

Drugie dziecko Karola i Franciszki.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   zapis Kościelny:   łaciński   polski    duplikat ASC

 

 

Rok 1828, 26 lipca (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom łaciński 1818-1829, strona 450, Tom polski 1826-1830, strona 468,  w ASC strona 414, wszędzie numer aktu 138

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego szóstego miesiąca Lipca tysiąc osiemset dwudziestego ósmego Roku o godzinie piątej z rana Wiadomo czyniemy, że w przytomności Świadków urodzonych Andrzeja Janikowskiego Doktora Medycyny i Chirurga liczącego lat dwadzieścia osiem w Warszawie przy ulicy Podwale pod liczbą pięćset dwadzieścia cztery zamieszkałego Brata rodzonego, niżej wymienionego urodzonego Teofila Janikowskiego, i Franciszka Przezdzieckiego (*) sekretarza w Komisyi Rządowej Woyny liczącego lat czterdzieści pięć w Warszawie przy ulicy Nowomieyskiej pod liczbą sto pięćdziesiąt dziewięć zamieszkały, na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne Małżeństwo między urodzonym Teofilem Janikowskim kawalerem Kupcem tutejszym w Warszawie przy ulicy Podwale pod liczbą pięćset dwadzieścia cztery w Parafii Świętego Jana od lat dwóch zamieszkały urodzony w Mieście Pilzno Gallicyi Austryiackiej z Bonifacego Obywatela i Agnieszki z Bochyńskich Małżonków Janikowskich tamże zamieszkałych, mający lat dwadzieścia sześć, a Panną Emilią Anną Kaldenbach córką, niegdy Karola Fryderyka Kaldenbach Kupca w Warszawie zmarłego i Franciszki Wiktoryi z Rykowskich Małżonków powtórnego Ślubu Przezdzieckiej w temże Mieście przy ulicy Nowomieyskiej pod liczbą sto pięćdziesiąt dziewięć zamieszkałej, zrodzoną w Pradze pod Warszawą mającej lat dwadzieścia cztery z Matki swej pod liczbą przyrzeczoną w Parafii Świętego Jana od roku zamieszkałą. Małżeństwo to z powadze udzielonej Dyspensy widno tylko poprzedziła zapowiedz w dniu trzynastym miesiąca i Roku bieżącego w Kościele Parafialnym Warszawskim Świętego Jana. Poprzedziło je także zezwolenie ustne obecnej aktowi niniejszemu Matki z strony nowozaślubionej, i dowód zaś zezwolenia od żyjących Rodziców nowo zaślubionego jako nie Składany w skutek artykułu setnego szestnastego Prawa Cywilnego żądanym bądź nie mógł, Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż niezawarli umowy przedślubnej. Niniejszy Akt Stawającym i Świadkom przeczytany, podpisany został przez nas wraz z nowo zaślubionymi, Matką nowozaślubionej i obecnymi świadkami.

 

(-) Xiądz Walenty Greiffenberg Proboszcz Kościoła Parafialnego Świętego Jana 

(-) Teofil Janikowski                              (-) Emilia Anna Kaldenbach

(-) Franciszka Przezdziecka Matka

(-) Andrzej Janikowski                          (-) Franciszek Przezdziecki

 

na marginesie istnieje dopisek:

(który powinien znajdować się w miejscu oznaczonym w tekście (*) )

"Oyczyma niżej wymienionej Emili Anny Kaldenbach" i podpisy (parafki)

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,