Urodziła się: ok. 1803 roku w Skaryszewie

                           (par. pw. MB Loretańskiej w Pradze, pow. warszawski)

Rodzice:

- Karol Fryderyk Kaldenbach (1751-1815)

- Franciszka Wiktorya Rykowska (1780-1852)

 

Rodzeństwo: (5)

rodzone: (4)

- Emilia Anna (1804-1870)

- Paulina Franciszka (1805-?)

- Joanna Marianna (1807-?)

- Marceli Karol Fryderyk (1812-1814)

przyrodnie z drugiego małżeństwa matki: (1)

- Marcellina Róża Wirginia Przezdziecka (1827-1854)

 

Mąż:

- Jan Stanisław Tadeusz Gmehling (1795-1834)

 

Ślub: 19 sierpnia 1826 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Jana

            Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: brak

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Karola i Franciszki.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   pierwopis Kościelny:   łaciński   polski

 

 

Rok 1826, 19 sierpnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom łaciński z lat 1818-1829, strona 365, Tom polski z lat 1826-1830, strona 81, w obu przypadkach numer 130

 

Działo się w Mieście Stołecznym w Warszawie dnia dziewiętnastego Miesiąca Sierpnia Tysiąc Osimset dwudziestego Szustego Roku o godzinie iedenastey przed południem. Wiadomo czyniemy, że w przytomności Świadków Wielmożnych Franciszka Przezdzieckiego Sekretarza w Komisyi Rządowey Woyny w Warszawie przy ulicy Miodowej pod liczbą czterysta dziewięćdziesiąt pięć zamieszkałego lat czterdzieści dwa mającego y Mikołaja Rykowskiego Kupca y Obywatela w Warszawie przy ulicy Miodowej pod liczbą powyższą zamieszkałego, lat trzydzieści osiem mającego. Na dniu dzisieyszym, zawarte zostało Religiinie w kościele wsi Służewa Parafialnym y pobłogosławione Małżeństwo przez niżej podpisanego, między Wielmożnym Janem Stanisławem Tadeuszem trzech Jmion Gmehling Kawalerem Sekretarzem w komisyi Rządowey Woyny rodem z miasta Warszawy lat trzydzieści ieden skończonych mającym, podług złożoney metryki Urodzenia swego Ksiąg Kościoła Parafialnego Panny Maryi w Warszawie wyiętey, Synem Jana Obywatela w Roku Tysiąc Siedemset dziewięćdziesiątym czwartym dnia dwunastego października zmarłym w kościele Parafialnym Świętego Jana w Księgach znajdującym się zapisanym y Marianny z Monfrelów małżonków Gmehlingów żyjącej matki, w Warszawie w domu własnym przy ulicy Podwale pod liczbą pięćset dwadzieścia dziewięć w Parafij Świetego Jana od lat czterech zamieszkałym. Pozwolenie przez Kommisye Rządową Woyny ............... w śluby małżeńskie dnia dwudziestego szóstego Lipca roku bieżącego wydane Składającemu a Wielmożną Jmć Panną Genowefą Agnieszką dwóch Jmion Kaldenbach lat dwadzieścia trzy skończonych mającą  a to podług metryki urodzenia swego złożoney  wyjętej z Księgi Kościoła Parafialnego miasta Pragi pod Warszawą. Córki Karola Kupca y Obywatela pod tej złożonej ...........  zmarłego dnia piątego Lutego Tysiąc osimset Piętnastego w Warszawie y Franciszki z Rykowskich Małżonków Kaldenbach zyjącej matki w powtórnym małżeństwie teraz za Wielmożnym Franciszkiem Przezdzieckim, zostającej w Warszawie przy Ulicy Miodowej pod liczbą czterysta dziewięćdziesiąt pięć od lat dwóch w Parafii Świętego Jana przy matce zamieszkałej od którey Matki pozwolenie w dniu osiemnastym Sierpnia roku bieżącego uzyskane, z przyczyn słabości Łóżkiem zmuszoney, Składającą. Małżeństwo to niepoprzedziła żadna zapowiedz, a to na mocy Prawa Cywilnego w Artykule setnym dwónastym, z powodu Służby woyskowey y odiazdu za Jnteresami Rządowymi y na mocy Jndultu sobie wydanym przez władze wyższą Duchowną w dniu czwartym miesiąca Sierpnia, roku bieżącego do tego Aktu złożonego, iako też zezwolenie ustne żyiącey y Obecney Aktowi Małżeństwa Matki ze Strony nowo Zaślubionego Wielmożnego Jana Stanisława Tadeusza trzech Jmion Gmehling oświadczane. Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Wielmożni Małżonkowie oświadczają, Jż niezawarli umowy przedślubney. Akt ten Stawającym y Świadkom przeczytany przez Nas wraz z nowo Zaślubionymi, Matką obecną nowo Zaślubionego y Świadkami podpisany został.

               (-) Xiądz Dawid Klatt Proboszcz Parafi Świętego Jana

(-) Jan Stanisław Tadeusz Gmehling  (-) Genowefa Agnieszka Kaldenbach

(-) Marzenna Dębińska                   (-) Franciszek Przezdziecki

                                              (-) Mikołaj Rykowski

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,