Urodziła się: 19 kwietnia 1827 roku (czwartek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Franciszek Przezdziecki (1782-1837)

- Franciszka Wiktorya Rykowska (1780-1852)

 

Rodzeństwo: (5)

przyrodnie z pierwszego małżeństwa matki: (5)

- Genowefa Agnieszka Kaldenbach (1803-?)

- Emilia Anna Kaldenbach (1804-1870)

- Paulina Franciszka Kaldenbach (1805-?)

- Joanna Marianna Kaldenbach (1807-?)

- Marceli Karol Fryderyk (1812-?)

rodzone: ()

 

Mąż:

- Antoni Kazimierz Franciszek de Druet (1826-1879)

 

Ślub: 2 lutego 1850 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela

            w Warszawie

Dzieci: (3)

- Eugeniusz Edgard Hanibal (1850-1927)

- Alfons (1852-?)

- Łucja (1853-1853)

 

Zmarła: 14 grudnia 1853 roku (środa) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Franciszka i Franciszki.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1850, 2 lutego (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1850-1852, strona 38, numer aktu 38

 

Działo się w Warszawie dnia drugiego Miesiąca Lutego tysiąc osimset pięćdziesiątego roku o godzinie w pół do ósmej wieczorem. Wiadomo czynimy, że w obecności Świadków Mikołaja Rykowskiego Dziedzica Dóbr, Sędziego Trybunału Handlowego, Wuja ze strony zaślubionej i Romana Młodzianowskiego Referendarza Stanu i Jana Sarnowicza Pisarza Trybunału handlowego Gubernii Warszawskiej, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie, a przez podpisanego pobłogosławione Małżeństwo między Antonim Kazimierzem Franciszkiem de Druet Młodzianem Jeometrą Rządowym, przy ulicy Podwale pod liczbą czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć w Parafii Świętego Jana stale zamieszkałym, urodzonym we Wsi Kumanowie Gubernii Podolskiej z Franciszka de Druet, Obywatela i Agnieszki z Czarnockich Małżonków pod liczbą wyż rzeczoną zamieszkałych, lat dwadzieścia trzy mającym, a Marcelliną Różą Wirginią Przezdziecką, Panną Córką niegdy Franciszka Przezdzieckiego Urzędnika i żyjącej Franciszki z Rykowskich Małżonków, zrodzoną w Mieście Warszawie lat dwadzieścia dwa mającą, pod liczbą i Parafii wyż wspomnianych przy Matce swej stale zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi w dniach trzynastym, dwudziestym i dwudziestym siódmym Stycznia roku bieżącego w Kościele Parafialnym Warszawskim Świętego Jana. Tamowania Małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż niezawarli umowy przedślubnej. Niniejszy Akt Stawającym i Świadkom przeczytany, podpisanym został przez Nas, wraz z Zaślubionymi, obecnym Ojcem Zaślubionego i Świadkami.

 

                       (-) Xs. Ignacy Habielicki W.M. p.o. Proboszcza

                (-) Kazimierz de Druet                           (-) Mikołaj Rykowski

(-) Marciellina Róża Przezdziecka            (-) Roman Młodzianowski

               (-) F.Druet   ociec                                    (-) Jan Sarnowicz

 

 

 

Zmarła 3 dni po urodzeniu Łucji.

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,