Urodziła się: 14 kwietnia 1835 roku (wtorek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Teofil Mikołaj Aleksander Janikowski (1801-1840) 

- Emilia Anna Kaldenbach (1804-1870)

 

Rodzeństwo: (2)

- Antonina Emilia (1829-?)

- Piotr Teofil Bonifacy (1833-1880)

 

Mąż:

- Antoni Kazimierz Franciszek de Druet (1826-1879)

 

Ślub: 15 stycznia 1856 roku (wtorek) w Kościele pw. Nawiedzenia             Panny Maryi w Warszawie

Dzieci: (10)

- Ferdynand Jan (1856-1857)

- Kazimierz (?)

- Jan (?)

- Helena (?)

- Julia (?)

- Emilia (1865-1954)

- Franciszka (?)

- Anna (?)

-

-

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu

 

Trzecie dziecko Teofila i Emilii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

 

Rok 1835, 17 maja (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1833-1835, strona 144, numer aktu 287

 

Działo się w Warszawie dnia siedemnastego Miesiąca Maja tysiąc osiemset trzydziestego piątego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Teofil Janikowski kupiec tutejszy liczący lat trzydzieści cztery w Warszawie przy ulicy Miodowej pod liczbą czterysta dziewięćdziesiąt pięć zamieszkały w obecności Xiędza Alexandra Weselińskiego Profesora Religii przy Szkołach Gimnazjalnych Warszawskich liczącego lat trzydzieści dziewięć przy ulicy Marij pod liczbą tysiąc siedmset osiemdziesiąt dwa, tudzież Franciszka Przezdzieckiego Sekretarza w pozostałych Wydziałach po byłej Komisyj Rządowej Woyny liczącego lat pięćdziesiąt dwa przy ulicy Miodowej pod liczbą czterysta dziewięćdziesiąt pięć obudwóch w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam Dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu Jego na dniu czternastym Kwietnia roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe z Jego Małżonki Emilii z Kaldenbachów, mającej lat trzydzieści. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym przez wyż wspomnianego Xiędza Alekxandra Weselińskiego, nadane zostały imiona Walerya, Agnieszka, Genowefa, a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli Jakób Zalewski z Anną Grabowską i Stanisław Janikowski z Antoniną Janikowską. Spóźnienie Aktu tego nastąpiło z powodu oczekiwania na kumów. Niniejszy Akt Stawającym i Swiadkom przeczytany, podpisany został przez Nas wraz z Oycem i Swiadkami.

 

(-) Xiądz Michał Poczyski Wikariusz Metropolitalny Warszawski.

 

(-) Teofil Janikowski Oyciec (-) Xiądz Aleksander Weseliński (-) Franciszek Przezdziecki

 

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1856, 15 stycznia (wtorek)

Kościół Parafialny Nawiedzenia NMP w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1856, strona 649, numer aktu 177

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia piętnastego Stycznia Tysiąc Ośmset pięćdziesiatego szóstego roku, o godzinie szóstej w wieczór. Wiadomo czynimy, że w przytomności Świadków Andrzeja Janikowskiego Doktora Medycyny zamieszkałego pod liczbą Czterysta dziewięćdziesiąt siedm, lat pięćdziesiąt sześć, i Józefa Boretti Budowniczego Rządowego zamieszkałego pod liczbą sześćset sześćdziesiąt siedm, lat trzydzieści mających, na dniu dzisiejszym pobłogosławione zostało religijnie małżeństwo między Antonim Druet Wdowcem Technikiem, w Parafi tutejszej, pod liczbą Tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć zamieszkałym, urodzonym we wsi Kumanowie Guberni Podolskiej z Franciszka Obywatela i jego małżonki Agnieszki z Czarnockich w Warszawie zamieszkałych, lat trzydzieści mającym, a Agnieszką Janikowską Panną przy Matce w Parafii tutejszej jak wyżej zamieszkałą, urodzoną w Warszawie z Teofila Janikowskiego Kupca w Warszawie zmarłego, i jego małżonki Emilii z Kaldenbachów, lat dwadzieścia liczącej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach trzydziestym Grudnia roku zeszłego, oraz szóstym i trzynastym Stycznia roku bieżącego w Parafii tutejszej, jako też pozwolenie ze strony Nowozaślubionej przez obecną Matkę ustnie oświadczone zostało. Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten Stawającym, Nowozaślubionym Matce Nowozaślubionej i Świadkom przeczytany, i przez tychże wraz z Nami podpisany został. —                                                                                         (-) Xiądz Alexander Maciey Roguski Wikaryusz Parafii Panny Maryi.

 

(-) Antoni Kazimierz Druet               (-) Walerya Agnieszka Janikowska

(-) Emilia Janikowska      (-) Andrzej Janikowski      (-) Józef Boretti

 

 

 

 


  

Źródła:

 

- Archiwum Archikatedry Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,