Urodził się: 28 listopada 1856 roku (piątek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Antoni Kazimierz Franciszek de Druet (1826-1879)

- Walerya Agnieszka Janikowska (1835-?)

 

Rodzeństwo: (12)

przyrodnie - z pierwszego małżeństwa ojca: (3)

- Eugeniusz Edgard Hanibal (1850-1927)

- Alfons (1852-?)

- Łucja (1853-1853)

rodzone: (9)

- Kazimierz (?)

- Jan (?)

- Helena (?)

- Julia (?)

- Emilia (1865-1954)

- Franciszka (?)

- Anna (?)

-

-

 

Zmarł: 12 stycznia 1857 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Czwarte dziecko Antoniego a pierwsze Walerii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1856, 28 grudnia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1856, strona , numer aktu 815

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego ósmego Miesiąca Grudnia tysiąc osiemset pięćdziesiąteg szóstego roku o godzinie wpół do siódmej wieczorem. Stawił się Kazimierz Druet Obywatel liczący lat trzydzieści ośm w Warszawie przy ulicy Podwale pod liczbą czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć zamieszkały w obecności Ferdynanda Boretti tudzież Mikołaja Sleszyńskiego Obywateli pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych, i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu Jego na dniu dwudziestym osmym Listopada roku bieżącego o godzinie pierwszej z południa z jego Małżonki Waleryi z Janikowskich lat dwadzieścia jeden mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Jmiona Ferdynand Jan, a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli Ferdynand Boretti z Magdaleną Sleszyńską. Spóźnienie tego Aktu nastąpiło z powodu oczekiwania na kumów. Niniejszy Akt po odczystaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z Oycem i świadkami.

 

       (-) Xiądz Franciszek Chmielewski po Prob. i Urzęd. Stanu Cywilnego.

 

(-) Kazimierz Druet Ojciec       (-) Ferdynand Boretti

               (-) Mikołaj Sleszyński

 

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1857, 13 stycznia (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Aktów Zgonów, Tom z roku 1857, strona 10, numer aktu 30

 

Działo się w Warszawie dnia trzynastego Miesiąca Stzcynia tysiąc ośmset pidyiesitego sidmego roku o godzinie dwunastej wpołudnie. Stawili się Kazimierz Druet Obywatel i Ferdynand Boretti także Obywatel, obadwa pełnoletni w Warszawie zamieszkali i oświadczyli Nam że w dniu wczorajszym o godzinie dziesiątej wieczorem w Warszawie przy Ulicy Podwale pod liczbą czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć umarł Ferdynand Druet, tygodni sześć żyjący, syn Kazimierza wyżej wspomnianego i Waleryi z Janikowskich Małżonków. — Przekonawszy się o zejściu rzeczonego Ferdynanda Druet, Akt ten po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas i stawających. —

 

            (-) X. Antoni Biernacki WMetr. po Pr. i Urzęd. St. Cywiln.

 

     (-) Kazimierz Druet                                (-) Ferdynand Boretti

 

                     

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,