Urodził się: 30 stycznia 1833 roku (środa) w Warszawie

                         (chrzczny par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Teofil Mikołaj Aleksander Janikowski (1801-1840) 

- Emilia Anna Kaldenbach (1804-1870)

 

Rodzeństwo: (2)

- Antonina Emilia (1829-?)

- Walerya Agnieszka Genowefa (1835-?)

 

Żona:

- Anna Czarnecka (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: 4 sierpnia 1880 roku (środa) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu

 

Drugie dziecko Teofila i Emilii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny     wtóropis ASC

 

 

Rok 1833, 24 lutego (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1833-1835, strona 53, numer aktu 102

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego czwartego Miesiąca Lutego tysiąc osiemset trzydziestego trzeciego Roku o godzinie dziesiątej z rana. Stawił się Franciszek Przeździecki Sekretarz byłej Komisyji Rządowej Woyny liczący lat czterdzieści dziewięć w Warszawie przy ulicy Miodowej pod liczbą czterysta dziewięćdziesiąt pięć zamieszkały w obecności Xiędza Aleksandra Weselińskiego Prefekta Szkoły Praktyczno-Pedagogicznej liczący lat trzdzieści sześć przy ulicy Swiętojańskiej pod liczbą drugą tudzież Stanisława Gmehling Sekretarza byłej Komisyji Rządowej Woyny liczącego lat trzydzieści osiem przy ulicy Miodowej pod liczbą czterysta osiemdziesiąt cztery obudwóch w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Warszawie przy ulicy Miodowej pod liczbą czterysta dziewięćdziesiąt pięć, na dniu trzydziestym stycznia Roku bieżącego o godzinie siódmej z rana z Teofila Janikowskiego Kupca tutejszego mającego lat trzydzieści dwa i Małżonki jego Emilli z Kaldembachów mającej lat dwadzieścia dziewięć pod liczbą powyższą zamieszkałych. Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym odbytym w dniu dzisiejszym przez wyż wspomnianego Xiędza Aleksandra Weselińskiego nadane zostały Jmiona Piotr Teofil Bonifacy, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli Roman Młodzianowski z Anną Mianowską i Mikołaj Rykowski z Genowefą Gmehling. Spóźnienie aktu tego i niestawienia się Oyca nastąpiło z powodu słabości Jego. Niniejszy Akt Stawającym i świadkom przeczytany podpisany został przez Nas wraz z Stawającymi i świadkami.

 

    Xiądz August Sieklucki Wikariusz Metropolitalny Warszawski

 

   (-) Franciszek Przeździecki     (-) X. Aleksander Weseliński   (-) Gmehling Stanisław

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1880, 5 sierpnia (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z lat 1880-1882, strona 59, numer aktu 348

 

Odbyło się w Warszawie dwudziestego czwartego lipca /: piątego sierpnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego roku o godzinie piątej po południu. Stawili się Ludwik Świderski i Kasper Wiemke żebracy, pełnoletni zamieszkali w Warszawie i oświadczyli Nam, że wczorajszego dnia o godzinie drugiej po południu  w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście pod numerem trzysta siedemdziesiątym w Towarzystwie Dobroczynności umarł Piotr Janikowski żyjący czterdzieści siedem lat, urodzony w Warszawie syn Teofila i Emilii małżonków Janikowskich. Zostawił po sobie owdowiałą żonę Annę Czarnecką. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Piotra Janikowskiego akt ten przeczytany obecnym, Nami tylko podpisany ponieważ oni niepiśmienni.

 

Ks. Andrzej Reszke p.o. Proboszcza i Urzędnika Stanu Cywilnego

 

 

 

 


 

 

Źródła:

 

- Archiwum Archikatedry Warszawskiej,