Urodziła się:  30 maja 1854 roku (wtorek) w Warszawie

                             (chrzczona par. pw. Św. Andrzeja Apostoła)

Rodzice:

- Józef Antoni Boretti (1825-1878)

- Antonina Emilia Janikowska (1829-?)

 

Rodzeństwo: (7)

- Jan Andrzej (1856-1929)

- Ludwik (1857-1883)

- Wincenty Franciszek (1859-1932)

- Teofil Eugeniusz (1860-1910)

- Emilia Bronisława (1862-1891)

- Józef Mikołaj (1863-1965)

- Antoni (1867-1956)

 

Zmarła: 6 sierpnia 1855 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w Warszawie

 

Pierworodne dziecko Józefa i Antoniny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1854, 18 czerwca (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1854, strona 103, numer aktu 409

 

Działo się w Warszawie dnia osimnastego Czerwca Tysiąc Ośmset piędziesiąt Czwartego roku o godzinie siódmej po południu. Stawił się Józef Antoni Boretti Budowniczy wolno praktykujący, lat dwadzieścia ośm mający, w Warszawie przy Ulicy Leszno pod liczbą Sześćset sześćdziesiąt siedem zamieszkały, w przytomności Ferdynanda Boretti Obywatela i Ludwika Szmideckiego Budowniczego pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie na dniu trzydziestym Maja roku bieżącego o godzinie dziesiątej w wieczór z jego Małżonki Antoniny z Janikowskich lat dwadzieścia cztery mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez Księdza Józefa Steckiego odbytym, nadane zostały Jmiona Felicja Teofila, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli: Teofil Boretti Obywatel i Antonina Janikowska, Andrzej Janikowski doktor medycyny i Emilia Janikowska. Akt ten po przeczytaniu podpisanym został.

 

                  (-) Xiądz Marcin Zaruski administrator kościoła

 

    (-) Józef Antoni Boretti     (-) Ferdynand Boretti    (-) Ludwik Szmidecki

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:     wtóropis ASC

 

 

Rok 1855, 6 sierpnia (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Księga Aktów Zgonów, Tom z roku 1855, strona 457, numer aktu 488

 

Działo się w Warszawie dnia Szóstego Sierpnia tysiąc osimset pięćdziesiąt piątego roku o godzinie jedenastej rano.— Stawił się Józef Boretti Ojciec zmarłego dziecięcia, Budowniczy Zamku w Warszawie i Kazimierz Rostropowicz Obywatel Ziemski w Jasieńcu Guberni Warszawskiej zamieszkali, pełnoletni i oświadczyli, że w dniu dzisiejszym o godzinie piątej rano przy ulicy Leszno pod liczbą sześćset sześćdziesiąt siedem umarła Felicya Boretti urodzona w Warszawie Córka Józefa Budowniczego Zamku i Antoniny z Janikowskich Małżonków Boretti, rok jeden i miesięcy dwa żyjąca.— przekonawszy się naocznie o zejściu Felicyi Boretti — Akt ten po przeczytaniu podpisano. —

 

                 (-) Xsiądz Józef Wyszyński za Proboszcza

 

     (-) Józef Boretti                                   (-) Kazimierz Rostropowicz

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,