Urodził się: 19 sierpnia 1857 roku (środa) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Józef Antoni Boretti (1825-1878)

- Antonina Emilia Janikowska (1829-?)

 

Rodzeństwo: (7)

- Felicja Teofila (1854-1855)

- Jan Andrzej (1856-1929)

- Wincenty Franciszek (1859-1932)

- Teofil Eugeniusz (1860-1910)

- Emilia Bronisława (1862-1891)

- Józef Mikołaj (1863-1965)

- Antoni (1867-1956)

 

Kawaler

 

Zmarł: 9 lipca 1883 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim

                          ( kw. 43, rząd I, p. 17/18 ) - grobowiec rodzinny

 

Trzecie dziecko Józefa i Antoniny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1857, 29 listopada (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1857, strona 296, numer aktu 1181

 

Działo się w Warszawie w Parafii Św.Krzyża dnia dwudziestego dziewiątego Listopada tysiąc osimset pięćdziesiątego siódmego roku o godzinie trzeciej popołudniu. Stawił się Józef Boretti Budowniczy lat trzydzieści trzy mający w Warszawie pod numerem tysiąc czterysta ośmdziesiąt siedem przy ulicy Siennej zamieszkały w obecności Jana Janikowskiego Jnżeniera z komunikacyi i Marcellego Boretti Obywatela pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci Męskiej urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego dnia dziewiętnastego Sierpnia roku bieżącego o godzinie dziewiatej w wieczór z Jego małżonki Antoniny z Janikowskich lat dwadzieścia dwa mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym nadane zostało imię Ludwik Rodzicami iego Chrzestnymi byli Jan Janikowski z Joanną Bajer. Spóźnienie spisania tego Aktu Ojciec podał za przyczynę Oczekiwanie na Rodziców Chrzestnych. Akt ten przeczytany Ojcu i Świadkom przez tychże i Nas podpisny został. -

 

        (-) Józef Boretti 

                         Ojciec        (-) J.Janikowski   (-) Marcelli Boretti

                                                                                           (-) X. Łuniewski Prefekt

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,