Urodził się: 7 lutego 1856 roku (czwartek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Andrzeja Apostoła)

Rodzice:

- Józef Antoni Boretti (1825-1878)

- Antonina Emilia Janikowska (1829-?)

 

Rodzeństwo: (7)

- Felicja Teofila (1854-1855)

- Ludwik (1857-1883)

- Wincenty Franciszek (1859-1932)

- Teofil Eugeniusz (1860-1910)

- Emilia Bronisława (1862-1891)

- Józef Mikołaj (1863-1965)

- Antoni (1867-1956)

 

Kawaler

 

Zmarł: 6 kwietnia 1929 roku (sobota) w Radomiu

 

Pochowany: na Cmentarzu w Radomiu-Borki ul. Limanowskiego

                           kw. 4b/15/23, grób 945  - grobowiec rodzinny

 

Drugie dziecko Józefa i Antoniny.

 

Pułkownik wojsk polskich.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:     wtóropis ASC

 

 

Rok 1856, 31 marca (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1856, strona 52, numer aktu 204

 

Działo się w Warszawie dnia trzydziestego pierwszego Marca Tysiąc osimset piędziesiąt Szóstego roku o godzinie piątej z południa. Stawił się Józef Boretti Budowniczy lat trzydzieści mający, przy ulicy Leszno pod liczbą sześćset sześćdziesiąt siedem zamieszkały - w przytomności Andrzeja Janikowskiego Doktora Medycyny i Teofila Boretti Obywatela pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci Męskiej urodzone tu w Warszawie na dniu siódmym lutego roku bieżącego o godzinie dziesiatej wieczorem z jego Małżonki Antoniny z Janikowskich lat dwadzieścia pięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez Księdza Józefa Γ Wyszyńskiego odbytym nadane zostały Jmiona Jan Andrzej, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli: Andrzej Janikowski i Katarzyna Maringe. Meldunek spóźniony z woli Ojca. Akt ten po przeczytaniu podpisanym został. —

                (-) Xiądz Józef Wyszyński za Proboszcza

 

                  (-) Xiądz Józef Stecki za proboszcza

    (-) Józef Boretti     (-) Andrzej Janikowski    (-) Teofil Boretti

 

wyrazy podkreslone w rzeczywistości są przekreslonymi, a na marginesie napisano:

   Γ Steckiego in fidem  (-) X.J.Stecki

 

      wyrazy podpisu Xiędza Wyszyńskiego i w wierszu piątym od końca

      wymazane piórkiem są błędnymi — in fifea

                                            (-) X.J.Stecki

 

 

 

Brał czynny udział w I wojnie światowej.

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,