Urodził się: 14 października 1828 roku (wtorek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Feliks Jana Maria Boretti (1798-1847)

- Anna Rozyna Hauschild (1803-1837)

 

Rodzeństwo: (7)

- Józef Antoni (1825-1878)

- Ludwika Joanna (1826-1851)

- Katarzyna Franciszka (1830-1851)

- Emil Piotr Paweł (1832-1833)

- Teofil Józef (1834-1910)

- Pankracy Bonifacy (1835-1915)

- Marcelli Antoni (1837-1892)

 

Zmarł: 12 października 1836 roku (środa) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu

 

Trzecie dziecko Feliksa i Anny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:     wtóropis ASC

 

 

Rok 1828, 4 listopada (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Nawiedzenia NMP w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z lat 1828-1832, strona 453, numer aktu 906

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia Czwartego Sierpnia tysiąc osiemset dwudziestego ósmego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Felix Boretti Budowniczy Jego Cesarsko Królewskiej Mości, tu w Warszawie zamieszkały, lat trzydzieści liczący, w obecności Leonarda Maringe Obywatela Właściciela Domu w Warszawie lat czterdzieści cztery, tudzież Józefa Borretti Obywatela Właściciela Domów w Warszawie lat sześćdziesiąt sześć mających i okazał Nam dziecię płci Męskiej urodzone tu w Warszawie przy Ulicy Rynek Nowego Miasta pod liczbą trzysta trzydzieści trzy dnia Czternastego Października roku bieżącego o godzinie w pół do dwunastej w nocy z Jego Małżonki Anny Rozyny z Hauszyldtów lat dwadzieścia cztery mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu Dzisiejszym nadane zostały Jmiona Edward Kalixt, a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli wyżej wymieniony Leonard Maringe i Barbara Boretti Obywatelka zamężna. Powód spóźnienia Chrztu Św. nastąpił dla oczekiwania Kumów. Akt ten przeczytany Stawającemu i Świadkom przez Oyca i Świadków podpisany został.

 

(-) w Zastępstwie Proboszcza Xiądz Wincenty Domanowski Wikariusz Parafii Panny Maryi.

 

(-) Felix Boretti     (-) Leonard Maringe   (-) Giuseppe Boretti

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1836, 12 października (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Aktów Zgonów, Tom z lat 1833-1837, strona 582/470, numer aktu 348

 

Działo sie w Warszawie w Parafii Świętego Aleksandra dnia Dwunastego Października Tysiąc ośmset trzydziestego szóstego roku o godzinie czwartej po południu. Stawili się Felix Boretti Budowniczy Jego Cesarsko-Królewskiej Mości lat trzydzieści ośm i Antoni Jabłczyński Mularz lat trzydzieści jeden, obadwaj tu w Warszawie zamieszkali i oświadczyli, iż w dniu dzisiejszym o godzinie trzeciej po południu umarł tu w Warszawie przy Ulicy Górney w domu pod liczbą dwa tysiące dziewięćset osmdziesiąt siedem litera A Edward Kalixt Boretti wieku lat ośm mający, rodem z Warszawy, syn wyżej wspomnianego Felixa i Anny z Hauszyldów Małżonków Boretti w tymże domu zamieszkały. Po przekonaniu się naocznie o Zeyściu Borettiego. Akt ten Stawającym przeczytany, został popisany.

 

                                      (-)  Za Proboszcza Xsiądz Mateusz Naruszewicz

 

(-) Felix Boretti                       (-) A.Jabłczyński

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archikatedry Warszawskiej,