Urodził się: 30 czerwca 1832 roku (sobota) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Feliks Jana Maria Boretti (1798-1847)

- Anna Rozyna Hauschild (1803-1837)

 

Rodzeństwo: (7)

- Józef Antoni (1825-1878)

- Ludwika Joanna (1826-1851)

- Edward Kalixt (1828-1836)

- Katarzyna Franciszka (1830-1851)

- Teofil Józef (1834-1910)

- Pankracy Bonifacy (1835-1915)

- Marcelli Antoni (1837-1892)

 

Zmarł: 30 kwietnia 1833 roku (wtorek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu

 

Piąte dziecko Feliksa i Joanny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:     pierwopis Kościelny     wtóropis ASC

 

 

Rok 1832, 26 lipca (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z lat 1830-1832, strona 167, numer aktu 333

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego szóstego Miesiąca Lipca tysiąc osiemset trzydziestego drugiego Roku o godzinie piątej z południa Stawili się Wielmożny Felix Boretti, Budowniczy liczący lat trzydzieści pięć w Warszawie przy ulicy Jezuickiej pod liczbą siedemdziesiąt czwartą zamieszkały w obecności Wielmożnych Bonifacego Witkowskiego, Budowniczego liczącego lat trzydzieści dwa przy ulicy Nowolipie pod liczbą dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć tudzież Leonard Maringe, Obywatela tutejszego liczącego lat czterdzieści osim przy ulicy Zakroczymskiej pod liczbą tysiąc osimset pięćdziesiąt siedem obudwóch w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego na dzień trzydziesty czerwca Roku bieżącego o godzinie w pół do trzeciej z północy z jego Małżonki Anny z Hauschildtów mającej lat dwadzieścia osiem. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Emil Piotr Paweł, a Rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wspomniany Bonifacy Witkowski z Katarzyną Maringe. Spóźnienie aktu tego nastąpiło z powodu słabości Matki. Niniejszy akt stawającym i świadkom przeczytany, podpisany został przez Nas wraz z Oycem i Świadkami.

Xiąd Walenty Greytenberg Wikariusz Kościoła Parafialnego Świętego Jana

 

(-) Felix Boretti  Oyciec        (-) Bonifacy Witkowski        (-) Leonard Maringe

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1833, 30 kwietnia (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Aktów Zgonów, Tom z lat 1833-1837, strona 278, numer aktu 113

 

Działo sie w Warszawie w Parafii Świętego Aleksandra dnia trzydziestego Kwietnia Tysiąc Ośmset trzydziestego trzeciego roku o godzinie osmey rano. Stawili się Felix Boretti Budowniczy Królewski lat trzydzieści sześć i Antoni Jabłczyński Podmaystrzy Malarski lat dwadzieścia ośm mający, obadway tu w Warszawie zamieszkali i oświadczyli, iż w dniu dzisiejszym o godzinie wpół do czwartej rano umarł tu w Warszawie przy Ulicy Górney w domu pod liczbą dwa tysiące dziewięćset ośmdziesiąt siedem Emil Boretti wieku miesięcy dziewięć mający, rodem z Warszawy, syn wyżej wspomnianego Felixa i Anny z Chausztyldów Małżonków Borettów w tymże domu zamieszkałych. Po przekonaniu się naocznie o Zeyściu Borettego. Akt ten Stawającym przeczytany, został popisany.                           (-)  Za Proboszcza Xsiądz Mateusz Naruszewicz Wikaryusz Parafii Św. Alexandra

 

(-) Felix Boretti                       (-) Antoni Jabłczyński

 

 

 

 


Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,