Urodziła się: 26 listopada 1830 roku (piątek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Feliks Jan Maria Boretti (1798-1847)

- Anna Rozyna Hauschild (1803-1837)

 

Rodzeństwo: (7)

- Józef Antoni (1825-1878)

- Ludwika Joanna (1826-1851)

- Edward Kalixt (1828-1836)

- Emil Piotr Paweł (1832-1833)

- Teofil Józef (1834-1910)

- Pankracy Bonifacy (1835-1915)

- Marcelli Antoni (1837-1892)

 

Panna

 

Zmarła: 21 sierpnia 1851 roku (czwartek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w Warszawie

 

Czwarte dziecko Feliksa i Anny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny     wtóropis ASC

 

 

Rok 1831, 27 stycznia (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszwie

Księga Aktów Chrztów, Tom z lat 1830-1832, strona 26, numer aktu 52

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego siódmego miesiąca stycznia tysiąc osiemset trzydziestego pierwszego Roku, o godzinie piątej wieczorem Stawili się Wielmożny Felix Boretti, Budowniczy liczący lat trzydzieści trzy, w Warszawie przy ulicy Jezuickiej pod liczbą siedemdziesiąt czwartą zamieszkały, w obecności Wielmożnych Leonarda Maringe Obywatela liczącego lat czterdzieści siedem w domu własnym w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej pod liczbą tysiąc osiemset pięćdziesiąt siedem zamieszkałego, tudzież Ludwika Bethier, Budowniczego liczącego lat trzydzieści dwa w Mieście Zgierzu , Obwodzie Łęczyckim, Województwie mazowieckim zamieszkałego, a tymczasem bawiącego w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego wyż rzeczonem na dniu dwudziestego szóstego listopada Roku zeszłego o godzinie wpół do pierwszej z północy z jego Małżonki Anny z Hauschildów mającej lat dwadzieścia sześć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Katarzyna Franciszka, a Rodzicami Chrzestnymi byli wyżej wspomniany Ludwik Bethier z Franciszką Roztropowiczową. Spóźnienie aktu tego nastąpiło z powodu słabości Matki. Niniejszym Akt stawającym i Świadkom przeczytany , podpisany został przez Nas wraz z Oycem i świadkami. 

(-) Xiądz Michał Poczyski Wikariusz Kościoła Parafialnego Świętego Jana.

 

(-) Felix Boretti  Oyciec              (-) Ludwik Bethier                  (-) Leonard Maringe

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1851, 21 sierpnia (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Księga Aktów Zgonów, Tom z roku 1851, strona 878, numer  aktu 448

 

Działo sie w Warszawie dnia Dwudziestego pierwszego Sierpnia Tysiąc Ośmset pięćdziesiątego pierwszego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawili się Józef Boretti Budowniczy wolno praktykujący, i Wiktor Maringe Kupiec, pełnoletni w Warszawie zamieszkali i oświadczyli iż w dniu dzisiejszym o godzinie Siódmej rano przy ulicy Senatorskiej pod Liczbą Czterysta Siedmdziesiąt trzy literą B. umarła: Katarzyna Franciszka dwóch imion Boretti, lat Dwadzieścia żyjąca, urodzona w Warszawie, córka Felixa Urzędnika budownictwa i Anny z Hauszyldów Małżonków Boretti stanu wolnego będąca. — Przekonawszy się naocznie o zejściu Katarzyny Franciszki Boretti. Akt ten po przeczytaniu podpisanym został. —

                             (-) Xiądz Leon Topolsky za Proboszcza

 

(-) Józef Boretti                    (-) Wiktor Maringe

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,