Urodził się: 12 maja 1835 roku (wtorek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Aleksandra)

Rodzice:

- Feliks Jan Maria Boretti (1798-1847)

- Anna Rozyna Hauschild (1803-1837)

 

Rodzeństwo: (7)

- Józef Antoni (1825-1878)

- Ludwika Joanna (1826-1851)

- Edward Kalixt (1828-1836)

- Katarzyna Franciszka (1830-1851)

- Emil Piotr Paweł (1832-1833)

- Teofil Józef (1834-1910)

- Marcelli Antoni (1837-1892)

 

Kawaler

 

Zmarł: 14 września 1915 roku (wtorek) w Moskwie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim

                           ( kw. 69, rząd I, p. 7/8 )  - grobowiec rodzinny

 

Siódme dziecko Feliksa i Anny.

 

Generał wojsk carskich.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1835, 14 czerwca (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z lat 1834-1837, strona 301/241, numer aktu 191

 

Działo się w Warszawie w Parafij Świętego Aleksandra dnia czternastego czerwca Tysiąc osiemset trzydziestego piątego roku o godzinie piątej po południu. Stawili się Felix Boretti Budowniczy, tu w Warszawie przy Ulicy Górney w Łazienkach Królewskich pod liczbą dwa tysiące dziewięćset osimdziesiąt siedem litera A zamieszkały lat trzydzieści siedm mający w Obecności Świadków Franciszka Hauszyld Urzędnika Komory Celnej lat dwadzieścia dwa tudzież Antoniego Jabłczyńskiego Maystra Mularskiego lat trzydzieści mających, obadwóch tu w Warszawie pierwszy przy Ulicy Piwnej w domu pod liczbą dziewięćdziesiąt pięć, drugi zaś przy Ulicy  Górney w domu pod liczbą dwa tysiące dziewięćset osimdziesiąt siedem zamieszkałych i okazał Nam Dziecię Płci Męzkiej urodzone tu w Warszawie w domu zamieszkania iego dnia dwunastego zeszłego miesiąca roku bieżącego o godzinie w pół do szóstej po południu z iego Małżonki Anny z Hauszyldów lat trzydzieści jeden mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez Xsiędza Raymunda Szczawińskiego tutejszego Wikariusza odbytym nadane zostały imiona Pankracy Bonifacy, a Rodzicami iego Chrzestnymi byli wyżej wspomniany Franciszek Hauszyld i Franciszka z Hauszyldów Roztropowicz Obywatelka. Meldunek opóźniony z woli Rodziców. Akt ten Stawającym i świadkom przeczytany, został podpisany.

 

                                                (-) Za Proboszcza Xiądz Mateusz Naruszewicz

 

(-) Felix Boretti       (-) Hauszyld Franciszek        (-) Antoni Jabłczyński

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,