Urodziła się: 8 czerwca 1803 roku (środa) w Warszawie

                           (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Józef Hauschildt (1768-1846)

- Joanna Zofia Hergel (1778-1845)

 

Rodzeństwo: (14)

- Franciszka Rozalia (1800-?)

- Antoni Ignacy (1801-1873)

- Jan Krzysztof (1802-1855)

- Elżbieta Barbara (1804-1876)

- Józef Jan (1806-?)

- Franciszek Andrzej (1807-?)

- Franciszka Joanna (1809-1894)

- Magdalena (1811-1825)

- Józef (1812-?)

- Franciszek Antoni (1813-1893)

- Aleksander (1815-?)

- Marianna (1817-1880)

- Joanna Zofia (1819-1898)

- Michał (1820-?)

 

Mąż:

- Feliks Jana Maria Boretti (1798-1847)

 

Ślub: 13 czerwca 1824 roku (niedziela) Kościół pw. Św. Jana

            Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (8)

- Józef Antoni (1825-1878)

- Ludwika Joanna (1826-1851)

- Edward Kalixt (1828-1836)

- Katarzyna Franciszka (1830-1851)

- Emil Piotr Paweł (1832-1833)

- Teofil Józef (1834-1910)

- Pankracy Bonifacy (1835-1915)

- Marcelli Antoni (1837-1892)

 

Zmarła: 7 lutego 1837 roku (wtorek) w Warszawie

 

Pochowana: 9 lutego 1837 roku (czwartek) o godz. 16:00

                           na Cmentarzu Powązkowskim

 

Czwarte dziecko Józefa i Joanny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1803, 12 czerwca (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1802-1809, strona 141, numer aktu 16

 

Jak wyżej wymieniony (Józef Palas Wikariusz Warszawskiego Kościoła Katedralnego ochrzciłem dziecko imionami) Anna Rozyna urodzoną 8 bieżącego miesiąca córkę Józefa Hauschild i Joanny urodzoną Hergelin prawnie poślubionych z ulicy Dunaj numer 134. Rodzicami chrzestnymi byli Ewa Rozyna Saurin z ulicy Piekarskiej i Jan Roemki z Krakowskiego Przedmieścia numer 413.

 

 

W dniu 13 czerwca 1824 roku poślubiła Feliksa Jana Marię Boretti.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1824, 13 czerwca (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1820-1827, strona 266, numer aktu 50/75

 

Występując z upoważnienia Jaśnieoświeconego Biskupa Archidiecezji Warszawskiej biorąc pod uwagę wszelkie oświadczenia oraz fakt że w aktach kościelnych żadnych przeszkód zawarcia Małżeństwa nie było udzieliłem ślubu zgodnie zawartego pomiędzy Panem Felixem Janem Boretti kawalerem mającym 26 lat, Konduktorem Budowli Królewskich i Anną Rozyną Hauschildt, Panną mającą 21 lat z parafii naszej ............. Wielmożni Józef Boretti ojciec narzeczonego, Józef Hauschildt ojciec narzeczonej .......... Jaśnieoświecony Pan Bonawentura Butkiewicz Ksiądz  

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1837, 8 lutego (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z lat 1832-1837, strona 637/387, numer aktu 44

 

Działo sie w Warszawie w Parafii Świętego Aleksandra dnia ósmego Lutego tysiąc ośmset trzydziestego siódmego roku o godzinie w pół do dziesiątej rano. Stawili się Felix Boretti Mąż zmarłej, Budowniczy Budowli JEGO Cesarsko-Królewskiej Mości lat trzydzieści ośm i Krzysztof Hauszyld Brat rodzony zmarłej, Obywatel lat trzydzieści pięć mający obadway tu w Warszawie zamieszkali i oświadczyli iż w dniu siódmym bieżącego miesiąca i roku o godzinie w pół do ósmej rano zmarła tu w Warszawie przy Ulicy Górney w domu pod liczbą dwa tysiące dziewięćset osimdziesiąt siedem Anna Rozyna z Hauszyldów Boretti, wieku lat trzydzieści trzy mająca, rodem z Warszawy Córka Józefa i Joanny Małżonków Hauszyldów Obywateli w Warszawie zamieszkałych Pozostawiwszy po sobie Owdowiałego Męża wyżey wspomnianego Felixego Boretti w tymże domu zamieszkałego. Po przekonaniu się naocznie o Zeyściu Anny Boretti Akt ten Stawającym przeczytany, został podpisany.

 

                                    (-) Xsiądz Mateusz Naruszewicz administrator

                                                                     Parafij Św. Aleksandra

 

(-) Felix Boretti          (-) Krzysztof Hauszyld

 

 

Nekrolog: [1]

  

 


 

Przypisy:

 

 [1] - Nekrolog w „Kurierze Warszawskim” nr 38/1837 z dnia 9 lutego,

          (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, CRISPA)

 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,